Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne porozumienia w sprawie dodatkowych służb podpisane

Data publikacji 11.04.2017

40 tys. złotych lokalne samorządy przekażą na realizację dodatkowych policyjnych patroli. Porozumienia z Burmistrzem Krapkowic oraz Wójtami z Walec i Strzeleczek podpisał Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach - podinsp. Jarosław Żak. To już kolejny rok współpracy lokalnych samorządów z Policją. Służby ponadnormatywne będą organizowane z uwzględnieniem oczekiwań społecznych.

Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach - podinsp. Jarosław Żak podpisał porozumienie z Burmistrzem Krapkowic - Panem Andrzejem Kasiurą. Dotyczy ono dodatkowych patroli policyjnych i na ten cel burmistrz przeznaczył 20 tys. złotych. Na służby ponadnormatywne po 10 tys. złotych przekazały również samorządy w Walcach i Strzeleczkach.

Dodatkowe policyjne patrole będą organizowane przede wszystkim w weekendy, w miejscach najbardziej zagrożonych oraz z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Patrole te będą wykorzystywane również do zabezpieczania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie danych gmin.

To jednak nie jedyna inicjatywa powiatowego samorządu. Z inicjatywy Burmistrza Gogolina - Pana Joachima Wojtali, od kilku lat finansowane są 4 etaty dzielnicowych, na których roczne utrzymanie gmina przeznacza ponad 300 tys. złotych.

Dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu odgrywa bardzo ważną rolę w rozmowach z lokalną społecznością. To właśnie z nim każdy może się na bieżąco kontaktować. Przypomnieć należy, że każdy dzielnicowy ma telefon, skrzynkę e-mailową a dane kontaktowe do niego z łatwością znajdziemy w aplikacji "Moja Komenda". To właśnie dzięki niej kontakt z dzielnicowym jest bardzo łatwy i rzeczywiście mieszkańcy często korzystają z tego narzędzia. Wszystko to ma realny wpływ na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

(KWP w Opolu / mw)

  • Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach - podinsp. Jarosław Żak z Burmistrzem Krapkowic oraz Wójtami z Walec i Strzeleczek
  • Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach - podinsp. Jarosław Żak z Burmistrzem Krapkowic oraz Wójtami z Walec i Strzeleczek
  • Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach - podinsp. Jarosław Żak z Burmistrzem Krapkowic oraz Wójtami z Walec i Strzeleczek
Powrót na górę strony