Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sochaczewskie obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Data publikacji 13.04.2017

Policjanci z sochaczewskiej komendy obchodzą Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzisiaj wspominamy funkcjonariuszy Policji Państwowej pełniących służbę na terenie Sochaczewa, którzy 77 lat temu zostali zamordowani w Twerze

13 kwietnia to dla sochaczewskich policjantów szczególny dzień związany z upamiętnieniem wszystkich ofiar mordu dokonanego 77 – lat temu przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku. 

W Zbrodni Katyńskiej wymordowano blisko 22 tysiące obywateli polskich z czego większość ofiar stanowili oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji Państwowej, Straży Granicznej i Służby Więziennej. W kaźniach życie straciło ponad 6 tysięcy policjantów II RP.
Ławrientij Beria w notatce do Stalina stwierdził, że jeńcy wojenni są zdeklarowanymi i nie rokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej. Na podstawie jego rozkazu zaczęto likwidować obozy, a mundurowi w nich osadzeni ginęli od strzału w tył głowy, bez względu na stopień, stanowisko czy pełnioną funkcję.
Tysiące Polaków zginęło, ponieważ komunistyczny agresor uznał ich za grupę niebezpieczną ze względu na swą wyjątkowo silną postawę patriotyczno - moralną, miłość do Ojczyzny i wierną służbę społeczeństwu.

Na Cmentarzu Wojennym w Miednoje, gdzie spoczywają prochy funkcjonariuszy Policji Państwowej zamordowanych w Twerze, wśród pamiątkowych tablic można znaleźć nazwiska 13 funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy  na przestrzeni XX - lecia międzywojennego pełnili służbę w Sochaczewie. Niektórzy z nich to mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, a część to osoby przyjezdne, których potrzeba służby skierowała w to miejsce. Każdy z nich oddał życie za Ojczyznę.

Wśród zamordowanych znalazł się również Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Sochaczewie, komisarz Wacław Kruziewicz. Policjant urodził się 12 września 1884 roku
w Kłodzku. Był inicjatorem budowy Domu Dziecka Stowarzyszenia Rodzina Policyjna. Działkę na ten cel przekazał Włodzimierz Ignacy Garbolewski, dziedzic dóbr czerwonkowskich. Budynek w którym znalazły schronienie sieroty po zmarłych i poległych policjantach mieści się obecnie przy ulicy Ziemowita. Komendant Kruziewicz podzielił tragiczne losy innych policjantów i został zamordowany w Twerze, a następnie pochowany w jednej ze zbiorowych mogił w Miednoje.

Oprócz komisarza Wacława Kruziewicza życie stracili:

starszy posterunkowy Henryk Bekker (1906 – 1940, zamordowany w Twerze),

starszy przodownik Aleksander Borkowski (1885 – 1940, zamordowany w Twerze),

posterunkowy Jan Ciężarek (1890 – 1940, zamordowany w Twerze),

komisarz Józef Ekiert (1885 – 1940, zamordowany w Twerze),

przodownik Jan Czesław Farjaszewski (1891 – 1940, zamordowany w Twerze),

starszy przodownik Jan Gałązka (1891 – 1940, zamordowany w Twerze),

aspirant Edward Kosiewicz (1883 – 1940, zamordowany w Twerze),

starszy posterunkowy Stefan Pawlicki (1901 – 1940, zamordowany w Twerze),

komisarz Wiktor Hugo Sauter (1896 – 1940, zamordowany w Twerze),

starszy posterunkowy Stanisław Siejka (1905  – 1940, zamordowany w Twerze),

posterunkowy Stefan Skrzypczyński (1914 – 1940, zamordowany w Twerze),

starszy posterunkowy Stanisław Sławiński (1892 – 1940, zamordowany w Twerze).

W 2006 roku, między innymi dzięki Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna, ziemia z Cmentarza Wojennego w Miednoje z prochami poległych funkcjonariuszy została sprowadzona do Sochaczewa, by ostatecznie  złożyć ją w Pomniku Pamięci przed kościołem na Trojanowie.

W dniu dzisiejszym pamięć o zamordowanych pielegnuje współczesne pokolenie policjantów. Aby oddać hołd pomordowanym w Katyniu i Miednoje, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wspólnie z przedstawicielem Wojska Polskiego, ppłk. Antonim Sidorukiem, władzami powiatu i miasta oraz kapelanem sochaczewskich policjantów - ks. Piotrem Żądło, złożyli kwiaty pod Pomnikiem Pamięci w Trojanowie. W uroczystości brał również udział Dariusz Gałązka, emerytowany policjant sochaczewskiej komendy i wnuk starszego przodownika Jana Gałązki, który zginął w Twerze. Hołd pomordowanym oddali również uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Uroczystość zakończyła wspólna modlitwa, którą rozpoczął kapelan sochaczewskiej Policji, ks. Piotr Żądło. 

(KWP w Radomiu / mw)

 • Fotografia przekazana przez emerytowanego policjanta, Dariusza Gałązkę - wnuka zamordowanego st. przod. Jana Gałązki.
  Fotografia przekazana przez emerytowanego policjanta, Dariusza Gałązkę - wnuka zamordowanego st. przod. Jana Gałązki.
 • Zdjęcie przekazane przez ks. Tadeusza Kraszewskiego
  Zdjęcie przekazane przez ks. Tadeusza Kraszewskiego
 • Sochaczewskie obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 • Sochaczewskie obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 • Sochaczewskie obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 • Sochaczewskie obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 • Sochaczewskie obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Powrót na górę strony