Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarzuty dla członków grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT

Data publikacji 14.04.2017

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się wyłudzaniem podatku. Wykonanie czynności w sprawie zostało zlecone Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu – policjantom z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą.

Czym zajmowała się grupa

W śledztwie ustalono, że grupa działała od stycznia 2011 roku do 5 stycznia 2015 roku w Mińsku Mazowieckim i Warszawie. Sprawcy wyłudzali podatek naliczony od towarów i usług. W deklaracjach podatkowych VAT-7, VAT-7 K podawali oni nieprawdę poprzez uwzględnianie wartości podatku naliczonego wynikającego z podrabianych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Ponadto sprawcy poświadczali nieprawdę w fakturach VAT, podrabiali faktury VAT oraz przelewy bankowe. Czynności te były podejmowane w celu uwiarygodnienia fikcyjnych faktur VAT, a także legalizację środków pieniężnych pochodzących z oszustw związanych z wyłudzaniem podatku naliczonego od towarów i usług. Podrobione i poświadczające nieprawdę faktury dotyczyły robót budowlanych, usług kosmetycznych oraz sprzedaży ekskluzywnego sprzętu kosmetycznego.

Z zebranego dotychczas w sprawie materiału dowodowego wynika, że w grupie działała Dorota R., Renata W., Paweł S. i inne dotychczas nieustalone osoby. Członkowie tej grupy przestępczej to między innymi księgowe dysponujące dużą wiedzą w zakresie prawa podatkowego. Przestępcy działali w obszarze właściwości różnych urzędów skarbowych. W ten sposób wykorzystywali fakt, że przepływ informacji pomiędzy urzędami skarbowymi nie był wystarczający. Wiedzieli przy tym, że istniało małe ryzyko przeprowadzenia kontroli krzyżowych, z uwagi na sformalizowany tryb ich dokonywania. Natomiast w sytuacji, gdy kontrole były już prowadzane, sprawcy przedstawiali sfałszowane dokumenty, np. podrobione dowody przelewów, które miały uwiarygodnić prowadzenie działalności.

Zatrzymano czworo podejrzanych

Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na zatrzymanie czterech podejrzanych: Doroty R., Renaty W., Pawła S. i Olgi W. Doszło do tego 10 kwietnia br. Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prokurator ogłosił im kilkadziesiąt zarzutów popełnienia, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, przestępstw związanych z wyłudzeniem mienia wielkiej wartości w postaci należności publicznoprawnej tj. podatku VAT w łącznej kwocie prawie 2,5 miliona złotych (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 8 par. 1 kodeksu karnego skarbowego oraz art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego w zbiegu z art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 7 par. 1 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 6 par. 2 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 37 par. 1 pkt. 1 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 8 par. 1 kodeksu karnego skarbowego).

Prokurator zarzucił także zatrzymanym usiłowanie wyłudzenia mienia wielkiej wartości w postaci należności publicznoprawnej tj. podatku VAT w łącznej kwocie prawie 105 milionów złotych.

Osobom tym zarzucono również popełnienie szeregu innych czynów, takich jak pranie pieniędzy, fałszowanie faktur, poświadczanie nieprawdy w fakturach oraz posługiwanie się takimi dokumentami. Podejrzani są oni ponadto o oszustwa kredytowe, udaremnianie egzekucji oraz znieważanie funkcjonariuszy podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec Doroty R., Pawła S. oraz Renaty W.

Ujawniono majątek podejrzanych

W trakcie przeszukań lokali zajmowanych przez podejrzanych zabezpieczono kilkanaście drogich zegarków o wartości ok. 10 tysięcy złotych każdy, biżuterię oraz złoto. Ponadto ujawniono mienie w postaci mieszkań, garaży, nieruchomości gruntowych, udziałów w spółkach, o łącznej wartości około 8 milionów złotych.

(KWP w Radomiu / mw)

 

Powrót na górę strony