Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja koordynatorów ds. negocjacji policyjnych

Data publikacji 14.04.2017

Sekcja Negocjacji Wydziału Wsparcia Operacyjnego Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji zorganizowała w dniach 11-13.04.2017 w siedzibie jednostki coroczną konferencję koordynatorów wojewódzkich/stołecznego ds. negocjacji policyjnych.

We wtorek 11 kwietnia br. kierownik Sekcji Negocjacji BOA KGP podkom. Robert Kotecki powitał przybyłych do jednostki gości przedstawiając cele i założenia tegorocznej konferencji. Rok 2017 jest szczególnym momentem w dziejach polskich negocjacji policyjnych, które obchodzą swoje 25-lecie co zostało szczególnie podkreślone przez kierownika sekcji.

W pierwszym dniu konferencji omówione zostały najważniejsze realizacje negocjacyjne przeprowadzone w kraju. Koordynatorzy dzielili się uwagami i poglądami stanowiącymi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i budowania najlepszych praktyk negocjacyjnych do wykorzystania w przyszłości.

Ostatnim elementem pierwszego dnia konferencji było wystąpienie podkom. Piotra Zdybała negocjatora z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który w lutym br. odbył dwutygodniowy kurs z zakresu negocjacji policyjnych w Akademii FBI w Quantico. Uczestnicy konferencji zapoznali się z systemem szkolenia negocjatorów FBI, specyfiką samej akademii oraz różnicami w polskim i amerykańskim systemie negocjacji policyjnych.

W drugim dniu spotkania uczestnicy skupili na pracach związanych z nowelizacją Zarządzenia nr 4 Komendanta Głównego Policji z dn. 26 marca 2002 roku w sprawie form i metod wykonywania negocjacji policyjnych.

W trakcie konferencji Naczelnik Wydziału Bojowego II BOA KGP, w imieniu Dyrektora BOA KGP nadkom. Dariusza Zięby, wręczył  Koordynatorom Wojewódzkim ds. negocjacji policyjnych okolicznościowe dyplomy z okazji 25-lecia negocjacji policyjnych życząc tym samym powodzenia  i dalszego rozwoju negocjacji policyjnych stanowiących nieodzowny element działań antyterrorystycznych.

BOA KGP / ig

Powrót na górę strony