Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policjantów pełniących służbę na wodzie

Wiosną, jak co roku, policyjni "wodniacy" przygotowują się do sezonu. W tym celu, funkcjonariusze z całego województwa, wzięli udział w trzydniowym szkoleniu. Organizatorami kursu był Wydział Prewencji oraz Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Od wtorku do czwartku (11-13.04.2017) mundurowi weryfikowali umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego.

Szkolenie odbyło się na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim oraz salach dydaktycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Podczas zajęć policjanci doskonalili się z zakresu:

  • pływania sposobami stosowanymi w ratownictwie wodnym,
  • wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody, 
  • pływania pod wodą i nurkowania,
  • holowania osoby zagrożonej,
  • opanowywania osoby tonącej pasywnej i ułożenie jej w pozycji do holowania,
  • postępowania z osobą tonącą aktywną,
  • udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym wydobytym z wody,
  • taktyk i technik interwencji,
  • wybranych przestępstw i wykroczeń z ustaw szczególnych,
  • locji i manewrówki.

Tematem zajęć teoretycznych było przypomnienie wybranych przestępstw i wykroczeń z ustaw szczególnych. Zajęcia z Pierwszej Pomocy dotyczyły m.in. udzielania pomocy przy zadławieniu dziecka, przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo - oddechowej przy użyciu tlenoterapii oraz automatycznego defibrylatora  zewnętrznego (AED). Szkolenie zakończyło się przystąpieniem wszystkich uczestników do weryfikacji umiejętności z ratownictwa wodnego.

Przekazana funkcjonariuszom wiedza i umiejętności mają służyć podniesieniu jakości zadań realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Film do obejrzenia TUTAJ

(KWP w Bydgoszczy / dm)

Powrót na górę strony