Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w Komendzie Głównej Policji

W Komendzie Głównej Policji 20 kwietnia br. rozpoczęła się odprawa policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka, którą swoją obecnością zaszczycił Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. W ramach tego spotkania w kolejnym dniu zaplanowane jest szkolenie prowadzone przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

O godz. 11.00 w Komendzie Głównej Policji rozpoczęła się odprawa policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka z całego kraju, którą swoją obecnością zaszczycił Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. Odprawę poprowadził mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

Podczas spotkania Komendant Główny Policji podziękował wszystkim pełnomocnikom ds. ochrony praw człowieka za ciężką pracę związaną z tak ważną sprawą, jaką są prawa każdego człowieka. Komendant zwrócił uwagę m.in. na prawa ofiar przestępstw oraz wskazał kierunki pracy pełnomocników. Spotkanie to było również okazją by podzielić się swoimi doświadczeniami oraz podjąć dyskusję na temat problemów w pracy pełnomocników ds. ochrony praw człowieka i ich ewentualnych rozwiązań.

W ramach tego spotkania w kolejnym dniu zaplanowane jest szkolenie prowadzone przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Gabinet KGP / mg

  • Odprawa policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w Komendzie Głównej Policji
  • Odprawa policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w Komendzie Głównej Policji
  • Odprawa policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w Komendzie Głównej Policji
  • Odprawa policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w Komendzie Głównej Policji
  • Odprawa policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w Komendzie Głównej Policji
  • Odprawa policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w Komendzie Głównej Policji
  • Odprawa policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w Komendzie Głównej Policji
  • Odprawa policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w Komendzie Głównej Policji
Powrót na górę strony