Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe w obszarze zjawiska radykalizacji - „Świadomość i działanie”

Data publikacji 25.04.2017

W dniach 24 - 25 kwietnia b.r. w Warszawie odbyły się dwudniowe warsztaty szkoleniowe, współorganizowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji i Radicalization Awareness Network (RAN), poświęcone tematyce zapobiegania radykalizacji zachowań obywateli.

Radicalization Awareness Network (RAN) działa pod auspicjami Komisji Europejskiej, a celem jej funkcjonowania jest przeciwdziałanie ekstremizmowi oraz wspieranie działań państw członkowskich Unii Europejskiej mające na celu zapobieganie wszelkim rodzajom radykalizacji zachowań obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem radykalizacji, która może prowadzić do ekstremizmu oraz aktów terrorystycznych. Sieć RAN łączy kluczowych partnerów zaangażowanych w opisywane działania na obszarze UE, takich jak pracowników socjalnych, liderów młodzieżowych, naukowców, a przede wszystkim Policję współpracującą ze społecznościami najbardziej zagrożonymi tym zjawiskiem.

W ofercie adresowanej do krajów członkowskich Unii Europejskiej RAN proponuje dwudniowe warsztaty składające się z dwóch części tematycznych. Pierwsza to zajęcia warsztatowe zatytułowane „Świadomość i działanie” w obszarze zjawiska radykalizacji, lokalnych zagrożeń, rozumienia mechanizmów eskalowania zachowań, sposobów reakcji na zaistniałe zdarzenia, ale przede wszystkim środków umożliwiających zapobieganie radykalizacji oraz współpracy w tym zakresie z podmiotami pozapolicyjnymi. Natomiast druga część to zajęcia dydaktyczne przygotowujące uczestników do wykorzystywania wiedzy uzyskanej podczas pierwszego dnia szkolenia na rzecz prowadzenia lokalnych jednodniowych szkoleń z przedmiotowego zakresu.

W warsztatach odbywających się w Warszawie, prowadzonych przez trenerów z Radicalization Awareness Network, aktywny udział wzięło łącznie 21 policjantów reprezentujący zarówno wydziały prewencji, jak też wydziały kryminalne oraz komórki komend wojewódzkich Policji właściwe w sprawach antyterrorystycznych, przedstawiciele Biur Prewencji, Kryminalnego oraz Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, a także przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego i Wyższej Szkoły Administracji, Zarządzania i Biznesu w Rzeszowie.

(Biuro Prewencji KGP / ig)

  • Warsztaty szkoleniowe w obszarze zjawiska radykalizacji - „Świadomość i działanie”
  • Warsztaty szkoleniowe w obszarze zjawiska radykalizacji - „Świadomość i działanie”
  • Warsztaty szkoleniowe w obszarze zjawiska radykalizacji - „Świadomość i działanie”
Powrót na górę strony