Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzielnicowy bliżej nas” – obszar szkoleniowy

25 kwietnia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych realizowanego w oparciu o nowe ramy programowe. W uroczystości zakończenia kursu, obok kadry dydaktycznej, udział wzięli Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Dariusz Minkiewicz oraz Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WSPol nadkom. dr Jarosław Truchan.

Blisko rok temu nastąpiła uroczysta inauguracja programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Program ten, obok przywracania posterunków Policji i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest jednym z trzech filarów istoty fundamentalnej zmiany funkcjonowania polskiej Policji. Dzielnicowi stanowią istotne ogniwo, nie tylko służby prewencyjnej. Charakter wypełnianej misji przez dzielnicowego wskazuje na potrzebę utrzymywania bliskiego kontaktu ze społecznością, w szczególności w obsługiwanym rejonie służbowym, jak również z instytucjami zajmującymi się bezpośrednio i pośrednio bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

W programie „Dzielnicowy bliżej nas” wyodrębniono 5 zasadniczych, wzajemnie przenikających się obszarów:

  • obszar kadrowy
  • obszar szkoleniowy
  • obszar narzędzi komunikacji społecznej
  • obszar organizacji służby
  • obszar modernizacyjny

Istotnym elementem tych zmian jest obszar szkoleniowy, w tym realizowany w ramach szkolenia specjalistycznego dla dzielnicowych. Przypomnieć należy, że zgodnie z wprowadzaną filozofią działania dzielnicowego mają charakter zdecydowanie prospołeczny, stąd zdecydowanemu przemodelowaniu ulec musiał profil ich kształcenia.

Kursy specjalistyczne dla dzielnicowych realizowane są przez szkoły Policji w Słupsku, Katowicach, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, gdzie 6 czerwca 2016 r. miała miejsce uroczysta inauguracja pierwszego kursu specjalistycznego w nowej formule. W 2016 r. kurs specjalistyczny ukończyło blisko 650 dzielnicowych. W bieżącym roku planowanych jest przeszkolenie kolejnych 1.150 dzielnicowych.

Treści programowe przekazywane podczas kursu podlegają stałej ewaluacji. Jak dotychczas dzielnicowi – absolwenci kursu, wskazują na bardzo dużą przydatność nabytych umiejętności w codziennej służbie, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej i tzw. kompetencji miękkich.

Program „Dzielnicowy bliżej nas” realizowany jest systemowo i konsekwentnie. Nie zapomniano o przełożonych dzielnicowych. Z myślą o nich w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uruchomiono studia podyplomowe w zakresie zarządzania rewirem dzielnicowych, a przygotowywany jest program kursu doskonalenia zawodowego dla kierowników rewirów dzielnicowych.

Uroczystości, podobne do dzisiejszej, w której uczestniczyło 21 absolwentów, dają doskonałe możliwości bezpośredniej, roboczej wymiany poglądów i doświadczeń płynących z procesu wdrażania programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Dzielnicowi przyznają, że wprowadzane zmiany są zauważalne również w mniejszych jednostkach Policji, zaś ich wdrażanie w zdecydowany sposób wpływa na kształt realizowanych zadań przez dzielnicowych i odbiór społeczny całej formacji policyjnej.

(Biuro Prewencji KGP / WSPol / mg)

  • „Dzielnicowy bliżej nas” – obszar szkoleniowy
  • „Dzielnicowy bliżej nas” – obszar szkoleniowy
  • „Dzielnicowy bliżej nas” – obszar szkoleniowy
  • „Dzielnicowy bliżej nas” – obszar szkoleniowy
Powrót na górę strony