Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mogilno gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W Mogilnie odbyło się spotkanie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Policjantów reprezentowała nadkom. Małgorzata Brola p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy, która przybliżyła narzędzia i programy służące obywatelom w celu poprawy bezpieczeństwa, czy wzajemnych relacji funkcjonariusze-mieszkańcy. Mowa była o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji "Moja Komenda" i programie „Dzielnicowy bliżej nas”.

W miniony poniedziałek tj. 24 kwietnia br. w Mogilnie odbyło się spotkanie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaproszonych gości przywitał Starosta Mogileński Pan Tomasz Barczak.

W części poświęconej bezpieczeństwu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nadkom. Małgorzata Brola p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przedstawiła prezentację dotyczącą podstawowych kierunków działań Policji ze szczególnym uwzględnieniem uspołeczniania jej aktywności poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to zostało stworzone w celu rzetelnego oraz czytelnego zidentyfikowania oraz przedstawienia skali i rodzaju zagrożeń, a także spełnienia oczekiwań społecznych co do zapewnienia bezpieczeństwa. 

W województwie kujawsko-pomorskim Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona 9 września 2016 roku. Mieszkańcy naszego regionu do 21 kwietnia wskazali 12 934 miejsca, które według nich są potencjalnie zagrożone. Spośród nich potwierdziło się 3 512, co stanowi 27,15% wszystkich zgłoszeń.

Ponadto, nadkom. Małgorzata Brola przedstawiła główne założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którego celem jest wzmocnienie roli dzielnicowego. Program przewiduje nowe formuły szkolenia dla tych właśnie policjantów, akcentujące kształcenie umiejętności wzmacniających kontakt z obywatelami – komunikatywność, nawiązywanie relacji, czy cierpliwość i odporność  na stres. Zgodnie z nową formułą dzielnicowy to policjant utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną swojego rejonu, rozpoznający jej potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowy wspólnie z mieszkańcami ma diagnozować lokalne problemy, ustalać ich przyczyny i pomagać w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania.

Dzięki programowi „Dzielnicowy bliżej nas” powstała mobilna aplikacji „Moja Komenda”. Narzędzie to zapewnia każdemu użytkownikowi telefonu komórkowego szybki dostęp do danych adresowych policyjnych jednostek oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.

Na zakończenie policjantka przybliżyła też zasady konkursu „Przyjazny Dzielnicowy”, który powstał w ramach realizacji wyżej wspomnianego programu. Jego celem jest wyróżnienie tych dzielnicowych, którzy w ocenie społecznej wykazują się szczególnym zaangażowaniem i profesjonalizmem zawodowym, co bezpośrednio przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa lub rozwiązania problemu społeczności lokalnej.

KWP w Bydgoszczy / mg

  • Mogilno gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Mogilno gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Powrót na górę strony