Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie funkcjonariuszy prewencji w Löbau w ramach polsko – niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...”

Data publikacji 05.05.2017

Dolnośląscy policjanci wraz z funkcjonariuszami Policji z Görlitz uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu pn. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności Policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim”. Głównym celem szkolenia była wymiana doświadczeń w aspekcie zapobiegania oraz zwalczania zagrożeń wynikających z wprowadzania do obrotu nielegalnych substancji psychoaktywnych z punktu widzenia przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się tym problemem. Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej.

W dniach od 26 do 28 kwietnia br. w Löbau na terenie Niemiec odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy polskiej i niemieckiej Policji. Prelegentami szkolenia byli eksperci Policji obu sąsiadujących ze sobą krajów, w tym także specjaliści psychoterapii i uzależnień. Celem szkolenia była wspólna wymiana doświadczeń w aspekcie zapobiegania oraz zwalczania zagrożeń wynikających z wprowadzania do obrotu nielegalnych substancji psychoaktywnych. Wykłady w ramach tego projektu były dla funkcjonariuszy doskonałą okazją do rozpatrzenia całego spektrum problemu m.in. z perspektywy prawnej, zdrowotnej oraz społecznej, a także działań prewencyjnych i profilaktycznych.

Eksperci Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Policji w Görlitz przedstawili na forum skalę problemu wśród młodzieży w zakresie zażywania środków psychoaktywnych. Rozmawiano także na temat podejmowanych działań m.in. w obszarze profilaktyki, wskazując na podmioty partnerskie, w których kompetencji również pozostaje prowadzenie rzetelnej profilaktyki. Omówiono realizowane programy, w tym "FreD Goes Net" - program wczesnej interwencji wobec młodzieży zażywającej środki psychoaktywne.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali w celu dalszego wykorzystania w służbie informatory o formach pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.

Tego typu szkolenia specjalistyczne są niewątpliwie dla policjantów z Polski i Niemiec doskonałą możliwością do wymiany informacji, a także poszerzania wiedzy oraz doskonalenia metod działania m.in. w aspekcie realizowania profilaktyki w szkołach.

(KWP we Wrocławiu / mw)

  • Szkolenie funkcjonariuszy prewencji w Löbau w ramach polsko – niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...
  • Szkolenie funkcjonariuszy prewencji w Löbau w ramach polsko – niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...
  • uczestnicy szkolenia funkcjonariuszy prewencji w Löbau w ramach polsko – niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...
Powrót na górę strony