Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja pn. „Dzielnicowy bliżej nas”

Dzielnicowy to policjant, do którego w pierwszej kolejności zgłaszają się mieszkańcy prosząc o pomoc czy poradę prawną. Miedzy innymi by ułatwić kontakt dzielnicowego z mieszkańcami, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowano i wprowadzono w życie nowy program pn. „Dzielnicowy bliżej nas”. Założeniom tego programu poświęcona była konferencja zorganizowana w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, Straży Miejskiej, Straży Leśnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz kadra kierownicza Policji powiatu wałbrzyskiego oraz dzielnicowi z wszystkich jednostek KMP w Wałbrzychu. Tematem przewodnim konferencji było przedstawienie roli dzielnicowego w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w lokalnych społecznościach, w kontekście wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania służby dzielnicowego.

„Dzielnicowy bliżej nas” to nowy program. który zakłada wzmocnienie roli dzielnicowego i wyjście policjantów zza biurek, a także zwiększenie liczby dzielnicowych. Ideą tego programu jest to, aby Policja była bliżej obywatela. Dzielnicowy to policjant, który musi być osobą znaną mieszkańcom i dobrze postrzeganą. Program przewiduje także nowe formuły szkolenia dla dzielnicowych, które kładą nacisk na kształcenie takich umiejętności jak komunikatywność, nawiązywanie relacji, czy cierpliwość i odporność na stres.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu kom. Rafał Siczek w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważną rolę pełni dzielnicowy w kontakcie z obywatelem. Dlatego też, w porozumieniu z samorządami lokalnymi tworzone są nowe punkty przyjęcia interesantów. Takie działają już w Jedlinie Zdrój, Walimiu, Starych Bogaczowicach, Szczawnie Zdrój czy Czarnym Borze. Niebawem Punkt Przyjęcia Interesantów uruchomiony zostanie także w Mieroszowie.

Podczas konferencji szczegółowo omówiono też funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda, wykorzystywanych w celu wzmocnienia komunikacji ze społeczeństwem. Zastępca Naczelnika zwrócił uwagę, że Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Konferencję podsumował Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu mł. insp. Maciej Januszkiewicz podkreślając, iż policjanci pierwszego kontaktu są bez wątpienia najważniejszym ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. Ich zadaniem jest podejmowanie wszelkich działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w swoim rejonie. Dzielnicowy to funkcjonariusz, do którego każdy może zwrócić się o pomoc, poradę prawną lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Ważne jest, aby każdy obywatel wiedział w jaki sposób można szybko i łatwo skontaktować się ze swoim dzielnicowym.

Zachęcamy wszystkich Państwa, do kontaktu ze swoim dzielnicowym. Można to zrobić poprzez aplikację Moja Komenda lub posługując się danymi teleadresowymi zamieszczonymi na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

(KWP we Wrocławiu / mg)

  • Konferencja pn. „Dzielnicowy bliżej nas”
  • Konferencja pn. „Dzielnicowy bliżej nas”
  • Konferencja pn. „Dzielnicowy bliżej nas”
Powrót na górę strony