Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu

Data publikacji 13.05.2017

Funkcjonariusze i pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu kolejny raz wzięli udział w Transgranicznych Targach Informacyjno - Rekrutacyjnych. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji miały okazję do zapoznania się z ofertą oraz wymaganiami podjęcia służby w Policji.

Transgraniczne Targi Pracy odbyły się 11 maja br. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Uczestniczyło w nich 72 przedsiębiorców z Polski, Niemiec i Czech. XXI Transgraniczne Targi Informacyjno - Rekrutacyjne są sztandarowym działaniem Partnerstwa Eures - TriRegio i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu EaSI. Organizatorami tej edycji targów byli doradcy Eures Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przy wsparciu Powiatu Zgorzeleckiego, Miasta Zgorzelec, a także Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu.

Ideą transgranicznych targów jest zaprezentowanie mieszkańcom pogranicza możliwości podjęcia pracy u sąsiadów po niemieckiej i czeskiej stronie, a także pokazują drogę do znalezienia pracy w Polsce. Wśród licznie zebranych przedsiębiorców pojawili się również policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Przygotowali oni stoisko informacyjne dla osób zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Policji. W trakcie rozmów z zainteresowanymi osobami omówili etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, tryb i zasady naboru, jak również przedstawili ścieżki rozwoju zawodowego w Policji. Ponadto szczegółowo prezentowali warunki jakie muszą spełnić kandydaci, aby założyć policyjny mundur. W ciągu kilku godzin, stanowisko Komendy odwiedziło kilkadziesiąt osób, zainteresowanych służbą w Policji.

Policjant to zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

(KWP we Wrocławiu / mw)

 • Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu
 • Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu
 • Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu
 • Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu
 • Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu
 • Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu
Powrót na górę strony