Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Losy funkcjonariuszy Policji Państwowej po 1 września 1939 r.”

Data publikacji 15.05.2017

11 maja 2017 w Auli Chełmskiej Biblioteki Publicznej odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Losy funkcjonariuszy Policji Państwowej po 1 września 1939 r.”, zorganizowana z inicjatywy Edyty Chudoby Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Chełmie. W szkole od września 2016 r. funkcjonuje klas o profilu policyjnym.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych z Chełma: insp. Mariusz Siegieda - Komendant Miejski Policji, bryg. mgr inż. Zbigniew Raźniewski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz młodzież klas mundurowych. Jednym z prelegentów był przedstawiciel Biura Historii i Tradycji Policji KGP.

Konferencję rozpoczął pan Krzysztof Krzywiński Prezes Stowarzyszenia Kresy – Pamięć i Przyszłość, ubrany w mundur oficera 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, który opowiedział o historii i losach tej wyjątkowej jednostki, a także zaprezentował niektóre elementy umundurowania.

Podkom. Izabela Wójciak z Biura Historii i Tradycji Policji KGP przedstawiła losy i działalność funkcjonariuszy Policji Państwowej pod okupacją niemiecką, radziecką oraz w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Uzupełnieniem prelekcji był pokaz filmu pt. „Policja Państwowa we wschodnich okręgach II RP”.

O powstaniu i organizacji policji kobiecej a także o wymaganiach, jakie stawiano kandydatkom do służby, opowiedziała pani podinsp. w st. spocz.. Krystyna Sobańska–Stępień, która zaprezentowała także umundurowanie Policji Kobiecej. Wystąpienie wzbogacił film o pierwszych policjantkach.

Uczestnicy konferencji mogli podziwiać dwie wystawy Biura Historii i Tradycji Policji KGP pt.: „Policja Państwowa 1919 – 1939” oraz „Funkcjonariusze Policji Państwowej – Cichociemni Żołnierze AK”.

(IW/BHiTP, foto: płk SW w st. spocz. Krzysztof Pacyna/RH)

 

 

  • Krzysztof Krzywiński Prezes Stowarzyszenia Kresy – Pamięć i Przyszłość
  • uczniowie klasy policyjnej siedzą i słuchają wykładu
  • podinsp. w st. spocz.. Krystyna Sobańska–Stępień
  • uczniowie klasy policyjnej
  • uczniowie klasy policyjnej oglądają wystawę
  • Podkom. Izabela Wójciak prezentuje wystawę
  • Podkom. Izabela Wójciak
  • Podkom. Izabela Wójciak prezentuje wystawę
  • podinsp. w st. spocz.. Krystyna Sobańska–Stępień
Powrót na górę strony