Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Data publikacji 18.05.2017

Przedstawiciele Gabinetu Komendanta Głównego Policji zachęcali młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Policji podczas IV. Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które odbyło się w środę 17 maja br. na terenie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W największym profilaktycznym wydarzeniu na podkarpaciu wzięło udział ponad 2 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Odwiedzający mogli zobaczyć m.in. pokazy minersko-pirotechniczne, pożarnicze, tłumienia buntu więźniów, symulacje wypadku drogowego oraz ekspozycje wyposażenia służb i instytucji ochrony bezpieczeństwa. Zorganizowane zostały także konferencje naukowe dotyczące bezpieczeństwa oraz konkursy sprawnościowe.

Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego to impreza cykliczna organizowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W poprzednich edycjach Święta łącznie uczestniczyło ponad 6 tys. osób – studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Podkarpacia i Małopolski. Ideą PMŚBW jest szeroko rozumiana edukacja dla bezpieczeństwa. Święto jest wyjątkową formułą działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży. Służy budowaniu partnerstwa między przedstawicielami służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami naukowymi i dydaktykami oraz młodzieżą na rzecz ochrony młodych ludzi przed współczesnymi zagrożeniami.

Gośćmi specjalnymi profilaktycznego święta w tym roku byli Pan Patryk Jaki, Wiceminister Sprawiedliwości oraz prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Imprezę patronatem honorowym objął Minister Sporu i Turystyki, Minister Sprawiedliwości, w części konferencyjnej, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, który ufundował także puchar dla najlepszego zawodnika w konkursie pn.: Egzamin na policjanta oraz Wojewoda Podkarpacki, dr Ewa Leniart.

Wydarzenie było równocześnie rozpoczęciem obchodów 5-lecia realizowanego przez WSPiA Programu Edukacyjno-Badawczego „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ”, który na celu promowanie szeroko rozumianej edukacji prawnej oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

W IV. Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego wzięło ponad 20 różnych służb mundurowych i stowarzyszeń. W kampusie WSPiA pojawili się przedstawiciele m.in.: Komendy Głównej Policji, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, „GROM”, Żandarmerii Wojskowej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 3. Podkarpackej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej.

Dodatkowo uczestnicy IV. Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogli zobaczyć pokazy minersko-pirotechniczne, pożarnicze, tłumienia buntu więźniów, symulacje wypadku drogowego oraz ekspozycje wyposażenia służb i instytucji ochrony bezpieczeństwa. Młodzież mogła również zapoznać się z okazami ginących gatunków roślin i zwierząt zatrzymanych na granicy przez KAS, wystawą pt. Funkcjonariusze Policji Państwowej – Cichociemni Żołnierze AK z Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji oraz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, poznać zasady selekcji do „GROM-u”, zobaczyć prezentację 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, pokaz pracy psa specjalnego podczas ujawniania narkotyków oraz program „Trzeźwym Okiem” prowadzony przez Służbę Więzienną.

Ponadto odbyła się prezentacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej WSPiA i uczelnianej strzelnicy elektronicznej oraz konkurs „Egzamin na policjanta” o puchar Komendanta Głównego Policji.

IV Podkarpackie Młodzieżowego Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest idealnym przykładem twórczej profilaktyki bezpośrednio wpisującej się bezpośrednio do Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 oraz kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Gabinet KGP

 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Powrót na górę strony