Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna delegacji z Azerbejdżanu w zakresie zwalczania i zapobiegania przemocy w rodzinie

Data publikacji 19.05.2017

Wczoraj, tj. 18 maja b.r., zakończyła się trzydniowa wizyta studyjna zorganizowana przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przy współpracy z TAIEX (Instrumentem Wymiany Informacji i Wsparcia Technicznego Komisji Europejskiej) dla przedstawicielek Krajowego Komitetu ds. Rodziny, Kobiet i Dzieci z Azerbejdżanu.

Celem spotkania było zaprezentowanie skutecznych polskich rozwiązań zarówno w zakresie szeroko rozumianego zapobiegania przemocy w rodzinie, wspierania jej ofiar w celu zapobiegania wtórnej wiktymizacji, jak też doskonalenie kompetencji profesjonalistów zaangażowanych w działania związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem temu ważnemu problemowi społecznemu.

Obszary omówione przez przedstawicieli Biura Prewencji KGP oraz zaproszonych gości skupione zostały m.in. na takich zagadnieniach, jak: status ofiary przestępstwa funkcjonujący w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ofiary przemocy w rodzinie; mechanizmy ochrony ofiar przemocy w rodzinie; metody prowadzenia przesłuchania ofiar przemocy w rodzinie; efektywne komunikowanie się z ofiarą przemocy w sytuacjach ryzykownych; polskie najlepsze praktyki w zakresie szkolenia potencjalnych ofiar w zakresie rozpoznawania zachowań przemocowych w rodzinie i poza nią; miejsca, metody szkolenia, materiały i sprzęt, wsparcie dla osób zajmujących się zwalczaniem i zapobieganiem przemocy w rodzinie; sposoby zapobiegania wtórnej wiktymizacji i rehabilitacji ofiar przemocy; czy też polskie najlepsze praktyki w zakresie prawnego i psychologicznego wsparcia i ochrony ofiar.

Z uwagi na szeroki zakres tematyczny i wielość skutecznych polskich rozwiązań do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji rządowych, a także organizacji pozarządowych, posiadających doświadczenie i kompetencje dotyczące problematyki zapobiegania i zwalczania wspomnianej przemocy.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Biura Kryminalnego KGP. Ponadto, delegacja została przyjęta przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”, Centrum Praw Kobiet oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Za organizację wizyty studyjnej, która została wysoko oceniona przez członków azerskiej delegacji odpowiadał Wydział Prewencji Biura Prewencji KGP.

Warto również zauważyć, że dotychczasowa współpraca Biura Prewencji KGP z TAIEX’em polegała na uczestnictwie przedstawiciela Biura w 5 szkoleniach dotyczących szeroko rozumianej policyjnej profilaktyki społecznej adresowanych m.in. do chorwackich policjantów (warsztaty w Zagrzebiu, 2008), azerskich pracowników socjalnych (warsztaty w Baku, 2010), tureckich prokuratorów (warsztaty w Istambule, 2012), a także bośniackich policjantów (warsztaty w Sarajewie, 2016), które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem odbiorców tych przedsięwzięć.

(Biuro Prewencji KGP)

 

  • Wizyta studyjna delegacji z Azerbejdżanu w KGP
  • Wizyta studyjna delegacji z Azerbejdżanu w KGP
  • Wizyta studyjna delegacji z Azerbejdżanu w KGP
  • Wizyta studyjna delegacji z Azerbejdżanu w KGP
  • Wizyta studyjna delegacji z Azerbejdżanu w KGP
  • Wizyta studyjna delegacji z Azerbejdżanu w KGP
Powrót na górę strony