Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Współpraca i wymiana informacji w zakresie osób zaginionych, nowe technologie”

Data publikacji 23.05.2017

Dzisiaj, w Zielonce, zainaugurowano dwudniową konferencję pt. „Współpraca i wymiana informacji w zakresie osób zaginionych, nowe technologie”, współorganizowaną przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie poszukiwań osób zaginionych oraz doskonalenie umiejętności Policji w podejmowaniu zorganizowanych działań poszukiwawczych, m.in. poprzez wdrażanie nowych technologii i zapoznawanie się z badaniami naukowymi w tym zakresie.

Podczas konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.:

 • roli poszczególnych służb Policji w procesie poszukiwawczym,
 • współpracy Policji ze Strażą Pożarną i innymi organizacjami ratowniczymi,
 • możliwości wykorzystania Internetu i nowych technologii w poszukiwaniu osób zaginionych,
 • sposobów wykorzystania psów policyjnych i ratowniczych w czynnościach poszukiwawczych za osobą zaginioną.

W przedsięwzięciu bierze udział ok. 100 osób reprezentujących Policję, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Uniwersytet Warszawski, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką osób zaginionych.

(BMWP KGP / Foto: Marek Krupa Gabinet KGP/ mw)

 • Konferencja „Współpraca i wymiana informacji w zakresie osób zaginionych, nowe technologie”
 • Konferencja „Współpraca i wymiana informacji w zakresie osób zaginionych, nowe technologie”
 • Konferencja „Współpraca i wymiana informacji w zakresie osób zaginionych, nowe technologie”
 • Konferencja „Współpraca i wymiana informacji w zakresie osób zaginionych, nowe technologie”
 • Konferencja „Współpraca i wymiana informacji w zakresie osób zaginionych, nowe technologie”
 • Konferencja „Współpraca i wymiana informacji w zakresie osób zaginionych, nowe technologie”
 • Konferencja „Współpraca i wymiana informacji w zakresie osób zaginionych, nowe technologie”
 • Konferencja „Współpraca i wymiana informacji w zakresie osób zaginionych, nowe technologie”
 • Konferencja „Współpraca i wymiana informacji w zakresie osób zaginionych, nowe technologie”
Powrót na górę strony