Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawdzali co wiedzą na temat swojej służby

Data publikacji 23.05.2017

Dzisiaj odbył się konkurs historyczny stanowiący jeden z elementów edukacyjnej kampanii społecznej pod nazwą „Służąc niesiemy bezpieczeństwo” realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach pod patronatem Komendanta Głównego Policji i Wojewody Świętokrzyskiego. Jego celem jest upowszechnianie oraz popularyzowanie roli Policji w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw społecznych. Wszystkich uczestników konkursu przywitał m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, p.o. Dyrektora Historii i Tradycji Policji KGP kom. Krzysztof Musielak oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Ceremoniału Gabinetu Komendanta Głównego Policji kom. Artur Duszak

Dziś punktualnie o godzinie 10.00 w sali narad im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbył się konkurs historyczny wiedzy o Policji, zorganizowany w ramach kampanii społecznej „SŁUŻĄC NIESIEMY BEZPIECZEŃSTWO”. Jego celem jest m.in. propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, popularyzacja historii i tradycji Policji w garnizonie świętokrzyskim oraz podniesienie poziomu wiedzy funkcjonariuszy na temat patrona świętokrzyskiej Policji.

Do dzisiejszej rywalizacji przystąpiło 12 funkcjonariuszy i 1 pracownik cywilny świętokrzyskiej Policji. Musieli się oni zmierzyć z testem składającym się z trzech części. Pytania dotyczyły historii Policji, umundurowania i ceremoniału policyjnego, a ostatnia część dotyczyła patrona świętokrzyskiej Policji - płk Jana Piwnika „PONUREGO”. Każdy z uczestników konkursu na rozwiązanie całego testu miał 60 minut.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji podsumowującej kampanię 9 czerwca br. Kampania „Służąc niesiemy bezpieczeństwo” będzie trwała przez 3 miesiące. W jej ramach m.in. przeprowadzony zostanie ogólnopolski konkurs literacki na felieton „Służba jest dla mnie…” oraz wojewódzki konkurs dla funkcjonariuszy dotyczący historii Policji, uruchomiony zostanie projekt Wirtualnie- Realnie oraz zorganizowana ogólnopolska konferencja nt. „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Komendant Główny Policji oraz Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski. Partnerem kampanii jest Biuro Komunikacji Społecznej i Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP oraz Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939. Patronat medialny objęli: Echo Dnia, TVP 3 Kielce, Radio Kielce, Gazeta Policja 997.

(KWP w Kielcach / mg)

  • Sprawdzali co wiedzą na temat swojej służby
  • Sprawdzali co wiedzą na temat swojej służby
  • Sprawdzali co wiedzą na temat swojej służby
  • Sprawdzali co wiedzą na temat swojej służby
  • Sprawdzali co wiedzą na temat swojej służby
  • Sprawdzali co wiedzą na temat swojej służby
Powrót na górę strony