Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt profilaktyczny "Zapobieganie handlowi ludźmi - XI edycja"

Data publikacji 29.05.2017

Od 10 lat, czyli od początku realizacji projektu profilaktycznego „Zapobieganie handlowi ludźmi” Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp., o zagrożeniach i pułapkach czekających na młodych ludzi - podróżujących za granicę do pracy lub na wakacje, dowiedziało się już blisko 41.000 uczniów. To 2 tys. spotkań profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji woj. lubuskiego.

Tylko w 2016 roku policjanci przeprowadzili 374 takie spotkania profilaktyczne z młodzieżą, w których udział wzięło 8.500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach tegorocznego projektu zaplanowano i zrealizowano poniższe działania:

Inauguracja projektu profilaktycznego - która odbyła się 15 marca 2017 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Zorganizowane spotkanie profilaktyczne z gorzowską młodzieżą, połączone było z prezentacją mobilnej wystawy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na której znajdują się treści dotyczące zjawiska handlu ludźmi, a także historie ofiar wykorzystanych do pracy przymusowej, żebractwa i prostytucji opatrzone autentycznymi zdjęciami zgromadzonymi przez organy ścigania.

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia dotyczące tego, jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi. W spotkaniu uczestniczył Wicewojewoda Lubuski, Robert Paluch oraz I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp., nadkom. Wiesław Adamski.

Prezentacja wystawy mobilnej pt. „Oblicza handlu ludźmi” - Departament Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zrealizował z funduszy własnych działania przewidziane projektem pn. "Poprawa zdolności Polskido walki z handlem ludźmi”. Celem projektu było zwiększenie świadomości na temat zjawiska handlu ludźmi wśród Polaków.

W ramach działań prewencyjnych MSWiA zleciło projekt i wykonanie wystawy mobilnej, na której znajdują się treści dotyczące zjawiska handlu ludźmi,a także historie ofiar wykorzystanych do pracy przymusowej, żebractwa i prostytucji opatrzone autentycznymi zdjęciami zgromadzonymi przez organy ścigania.

Wystawa była prezentowana w marcu i w kwietniu 2017 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, a od maja do końca czerwca 2017 r. można ją obejrzeć w budynku KWP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej 10 w Gorzowie Wlkp.

11 maja 2017 r. odbyła się odprawa szkoleniowa dla funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii komend miejskich i powiatowych Policji woj. lubuskiego. 25 policjantom przybliżono między innych informacje o zmianach w prawie cudzoziemców, które przedstawił Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie, Paweł Klimczak.

Profilaktycy wyposażeni zostali także w materiały na potrzeby realizacji Projektu „Zapobieganie handlowi ludźmi – XI edycja”, przedstawiono im klip promujący działania lubuskiej Policji w przeciwdziałaniu z handlem ludźmi oraz zobaczyli wystawę mobilną pt. „Oblicza Handlu Ludźmi”, znajdującą się w holu komendy.

Przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z młodzieżą szkół średnich na terenie woj. lubuskiego na temat sposobów uniknięcia zagrożenia przed staniem się ofiarą handlu ludźmi oraz zasad bezpieczeństwa przed wyjazdem za granicę, a także możliwości pomocy ofiarom handlu ludźmi. Podczas tych spotkań policjanci przekazują młodzieży materiały edukacyjne - ulotki, broszury i płyty CD dotyczące tego, jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi.

Kampania edukacyjno – informacyjna na stronach internetowych lubuskiej Policji i  w lokalnych mass mediach. W 2017 r. KWP w Gorzowie Wlkp. stworzyła klip pt. „Handel ludźmi – nie bądź obojętny!”, który jest wykorzystywany podczas spotkań profilaktycznych z młodzieżą oraz rozpowszechniany przy pomocy mediów i instytucji pozapolicyjnych.

Realizacja tegorocznego projektu potrwa do końca roku szkolnego 2016/2017.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / ig)

  • Projekt profilaktyczny "Zapobieganie handlowi ludźmi - XI edycja"
  • Projekt profilaktyczny "Zapobieganie handlowi ludźmi - XI edycja"
  • Projekt profilaktyczny "Zapobieganie handlowi ludźmi - XI edycja"

Opis filmu: Projekt profilaktyczny \"Zapobieganie handlowi ludźmi - XI edycja\"

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.27 MB)

Powrót na górę strony