Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Poszukiwanie zaginionych dzieci” głównym tematem dyskusji podczas międzynarodowego spotkania policyjnych ekspertów

Data publikacji 31.05.2017

Ponad 40 specjalistów - przedstawicieli organów ścigania i porządku prawnego z 10 krajów europejskich - uczestniczyło w spotkaniu Forum Salzburg w Pradze, poświęconym problematyce zaginięć dzieci. Motywem przewodnim konferencji było wzmocnienie współpracy transgranicznej oraz wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie poszukiwań osób małoletnich.

Polską Policję w trakcie dwudniowych obrad trwających od 29 do 30 maja br. reprezentowali eksperci z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, którzy zostali poproszeni o omówienie sprawy uprowadzenia 9-letniej dziewczynki w kwietniu 2015 r. – pierwszych w Polsce poszukiwań zaginionego dziecka z użyciem systemu Child Alert.

W tym roku obok gospodarzy przedsięwzięcia – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej oraz Czeskiego Prezydium Policji - współorganizatorami byli również przedstawiciele organizacji Amber Alert Europe skupiającej wszystkich europejskich operatorów sieci Amber Alert /Child Alert. W drugim dniu spotkania, reprezentujący ww. inicjatywę, znany brytyjski ekspert Charlie Chedges poprowadził dla wszystkich uczestników warsztaty z zakresu identyfikacji i oceny ryzyka w odniesieniu do poszukiwań zaginionych osób. W trakcie sesji wielokrotnie podkreślał jak kluczowe znaczenie dla szczęśliwego finału prowadzonych działań ma szybka i adekwatna reakcja Policji i innych służb zaangażowanych w poszukiwania, szczególnie w kontekście informacji pozyskiwanych na każdym etapie poszukiwań.

Spotkanie ekspertów, o którym mowa, było wynikiem postanowień zawartych we wspólnej deklaracji dotyczącej współpracy transgranicznej w zakresie poszukiwań zaginionych dzieci, podpisanej podczas spotkania Ministrów Spraw Wewnętrznych Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii – dziewięciu członków Forum Salzburg, zorganizowanego w Pradze w listopadzie 2016 roku.

(Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji / mw)

 

  • „Poszukiwanie zaginionych dzieci” głównym tematem dyskusji podczas międzynarodowego spotkania policyjnych ekspertów
  • „Poszukiwanie zaginionych dzieci” głównym tematem dyskusji podczas międzynarodowego spotkania policyjnych ekspertów
  • „Poszukiwanie zaginionych dzieci” głównym tematem dyskusji podczas międzynarodowego spotkania policyjnych ekspertów
  • „Poszukiwanie zaginionych dzieci” głównym tematem dyskusji podczas międzynarodowego spotkania policyjnych ekspertów
  • „Poszukiwanie zaginionych dzieci” głównym tematem dyskusji podczas międzynarodowego spotkania policyjnych ekspertów
  • „Poszukiwanie zaginionych dzieci” głównym tematem dyskusji podczas międzynarodowego spotkania policyjnych ekspertów
  • „Poszukiwanie zaginionych dzieci” głównym tematem dyskusji podczas międzynarodowego spotkania policyjnych ekspertów
  • „Poszukiwanie zaginionych dzieci” głównym tematem dyskusji podczas międzynarodowego spotkania policyjnych ekspertów
  • „Poszukiwanie zaginionych dzieci” głównym tematem dyskusji podczas międzynarodowego spotkania policyjnych ekspertów
Powrót na górę strony