Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach

Data publikacji 01.06.2017

25 uczestników z 20 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz eksperci z Belgii, Holandii, Niemiec, Czech, Portugalii, Ukrainy oraz Polski wzięli udział w kolejnej już edycji szkolenia CEPOL „Public Order and Crowd Management (HOUSE – EUSEC III)”, które w dniach 23-26 maja br. zorganizowała Szkoła Policji w Katowicach, w konsorcjum z portugalskim Wyższym Instytutem Nauk Policyjnych i Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Lizbony.

Szkolenie skierowane było do wyższych rangą funkcjonariuszy Policji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw stowarzyszonych, realizujących na co dzień zadania z zakresu zabezpieczenia imprez masowych na dużą skalę.

W programie tegorocznego szkolenia oprócz kwestii związanych z planowaniem, zabezpieczeniem oraz ewaluacją imprez masowych, sporo uwagi poświęcono również zagadnieniom związanym z zarządzaniem i kontrolą tłumu, w szczególności działaniom podejmowanym w kierunku deeskalacji napięć i rozwiązań niesiłowych.

Szczególnym zainteresowaniem uczestników szkolenia cieszyły się niezmiennie zajęcia praktyczne i warsztatowe. Najbardziej efektywnie prezentowały się całodniowe pokazy taktyki i techniki działania tzw. grup zadaniowych, działających w strukturach Oddziałów Prewencji Policji w Poznaniu i Kielcach. W pokazach, które odbyły się na terenie Wielofunkcyjnego Miasteczka Symulacyjnego Szkoły Policji w Katowicach, udział wzięło blisko 50 funkcjonariuszy OPP w Poznaniu i Kielcach, którzy zaprezentowali elementy taktyki działania pododdziałów Policji w różnych sytuacjach związanych z zabezpieczeniem manifestacji.

Warto podkreślić, że przygotowanie pokazów było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z mł. insp. Robertem Kasprzykiem – Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu oraz insp. Krzysztofem Koziełem – Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, którym dziękujemy za okazaną pomoc i profesjonalne podejście do zagadnienia. Nieoceniona okazała się również pomoc i zaangażowanie mł. insp. Jakuba Gorczyńskiego – Naczelnika Sztabu KWP w Poznaniu, który koordynował całość pokazów, w tym również zaprezentował i omówił założenia taktyczno-techniczne działań.

Bardzo dobrze zostały również przyjęte przez naszych gości warsztaty prowadzone przez ekspertów z policji holenderskiej: Paula Moss’a oraz Sjorda Top’a, polegające na opracowaniu, w grupach, planów zabezpieczenia imprezy masowej, na podstawie przyjętych założeń i istniejącego stanu faktycznego. Eksperci posłużyli się w tym celu przykładem meczu, który faktycznie został rozegrany w Holandii, jednak ze względu na niewłaściwe oszacowanie ryzyka i potencjalnych zagrożeń sytuacja wymknęła się wówczas spod kontroli organizatorów i policji.

Ze względu na dwuetapowy charakter tego przedsięwzięcia szkoleniowego CEPOL, uczestnicy spotykają się ponownie we wrześniu br. w Lizbonie.

Szkolenia stacjonarne Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) organizowane są corocznie przez państwa członkowskie UE, na podstawie publikowanej corocznie listy szkoleń i kursów, o organizację których mogą się ubiegać jednostki szkoleniowe oraz liniowe p.cz, które podpisały tzw. partnerskie umowy ramowe z CEPOL. Uzyskanie grantu na organizację przedsięwzięć szkoleniowych CEPOL odbywa się corocznie w trybie konkursowym. W przypadku niektórych kursów i szkoleń dwuetapowych koniecznie jest także wcześniejsze zawarcie porozumienia partnerów konsorcyjnych.

(SP w Katowicach / mw)

 • Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach
 • Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach
 • Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach
 • Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach
 • Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach
 • Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach
 • Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach
 • Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach
 • Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach
 • Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach
 • Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach
 • Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach
 • Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach
 • Międzynarodowe szkolenie CEPOL w SP w Katowicach
Powrót na górę strony