Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Handel ludźmi - niewolnictwo XXI wieku

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja pt. "Handel ludźmi – niewolnictwo XXI w". Wydarzenie zorganizowane po raz pierwszy przez Wojewódzki Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi skierowane było do samorządowców, komendantów policji i straży granicznej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Wśród prelegentów wydarzenia znaleźli się m.in.: Irena Dawid-Olczyk z Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, Danuta Gadziomska Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, podkom. Monika Hermann z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Dorota Hass dyrektor Wydziału Polityki Społecznej K-P UW.

W trakcie sympozjum omówiona została m.in. rola administracji publicznej w budowaniu bezpieczeństwa państwa, zadania władz publicznych w odniesieniu do zjawiska handlu ludźmi w Polsce, a także przybliżona została specyfika handlu ludźmi w województwie kujawsko-pomorskim.

Zaproszeni goście wysłuchali również wystąpienia na temat wspierania ofiar handlu ludźmi w ramach Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego, zapoznali się także z ryzykiem pracy przymusowej na tle zjawiska migracji do Polski. Na końcu przedstawione zostały zadania i rola Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Po konferencji wojewódzkiej odbyło się spotkanie z dziennikarzami, na którym oprócz wojewody Mikołaja Bogdanowicza, obecni byli Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Elszkowski, założycielka i członkini Zarządu Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada Irena Dawid-Olczyk oraz koordynator ds. handlu ludźmi w służbie prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podkom. Monika Hermann.

Wojewoda w swojej wypowiedzi akcentował, że jest to pierwsza wojewódzka konferencja dotycząca tak ważnego tematu. Handel ludźmi to zjawisko, które spotyka się bardzo często, szczególnie w ostatnim czasie. Musimy mieć świadomość, że może dotyczyć każdego z nas. Co prawda statystyki w tej kwestii dot. mieszkańców naszego województwa nie są niepokojące, ale musimy być przygotowani na różne ewentualności. Wielu naszych rodaków emigruje, wyjeżdża za granicę i napotyka na szereg zagrożeń. Musimy robić wszystko, aby ich uświadamiać, uświadamiać ich rodziny o tych zagrożeniach – zachęcał Mikołaj Bogdanowicz.

Z kolei Irena Dawid-Olczyk, współzałożycielka fundacji La Strada dziękowała za dobrą współpracę z Wojewódzkim Zespołem Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Przyjechałam do Bydgoszczy, ponieważ mamy bardzo dobrą współpracę. Mogłabym tu wcale nie przyjeżdżać, ponieważ zespół działa bardzo dobrze. Mamy dobrą współpracę z policją i strażą graniczną, ale jest też tak, że zawsze dzieją się nowe rzeczy. My jako organizacja jesteśmy wykonawcą zadania zleconego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne, opiekujemy się ofiarami i na zagadnienie patrzymy z tego punktu widzenia – wyjaśniała Dawid-Olczyk

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Elszkowski przybliżył działania policji w walce z handlem ludźmi W komendzie głównej działa specjalny wydział do walki z handlem ludźmi, w komendzie wojewódzkiej jest to zespół, który koordynuje te czynności, a w komendach miejskich i powiatowych są to koordynatorzy. Przede wszystkim staramy się wyprzedzać problem, czyli informować mieszkańców o możliwości wystąpienia danego zagrożenia, jednocześnie zwracając się o informacje. Namacalnym dowodem jest zeszłoroczna sprawa z powiatu żnińskiego, gdzie udało się ustalić sprawców i postawić ich w stan oskarżenia. Ale najważniejszą naszą rola pozostaje informowanie mieszkańców województwa o ewentualnych zagrożeniach – zaznaczył.

Wojewódzki Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, który zorganizował konferencję pt. "Handel ludźmi – niewolnictwo XXI w" został powołany w 2015 roku. Do jego zadań należy podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, a także upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska handlu ludźmi wśród potencjalnych ofiar i przedstawicieli podmiotów udzielających pomocy ofiarom.

(KWP w Bydgoszczy / kp)

 

  • konferencja pt. "Handel ludźmi – niewolnictwo XXI w"
  • konferencja pt. "Handel ludźmi – niewolnictwo XXI w"
  • konferencja pt. "Handel ludźmi – niewolnictwo XXI w"
  • konferencja pt. "Handel ludźmi – niewolnictwo XXI w"
Powrót na górę strony