Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Innowacyjna technologia poszukiwawcza testowana przez grupy poszukiwawczo – ratownicze i policjantów w Zachodniopomorskiem

Data publikacji 06.06.2017

Weryfikacja możliwości wdrożenia nowatorskiej aplikacji, której zadaniem jest pomoc przy zarządzaniu dużymi siłami i środkami na miejscu akcji poszukiwawczej, była przedmiotem ćwiczeń zorganizowanych przez grupę Zachodniopomorskie Psy Ratownicze - GPR OSP Wołczkowo oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Do udziału w ćwiczeniach zaproszeni zostali funkcjonariusze Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Wśród uczestników byli także członkowie Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej OSP Siechnice (woj. dolnośląskie), funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie i Komendy Powiatowej PSP w Policach, Grupa Ratownictwa PCK Koszalin, OSP Gryf w Szczecinie oraz strażacy OSP z Tarnowa, Kołbaskowa, Tatynii, Dobrej i Wołczkowa. Gościem specjalnym była Jednostka Poszukiwawczo – Ratownicza z Niemiec.

W trakcie pozorowanej akcji poszukiwawczej przeprowadzonej w dniach 2 – 3 maja 2017 r. na terenie Leśno Górne (woj. zachodniopomorskie) wykorzystywano nie tylko zasoby ludzkie i psy ratownicze, których było 17, ale także konie policyjne, samochody terenowe, quady i drona. Jak podaje organizator - łącznie w przedsięwzięciu wzięło udział ok. 90 ratowników różnych specjalności, w tym osoby ze szczebla dowodzenia tych jednostek. Jednocześnie wszyscy podkreślili, że była to okazja nie tylko do wspólnego treningu i szkolenia ale także integracji i wzmacniania współpracy w tym obszarze.

Testowana aplikacja pod nazwą „Centrum Akcji” przygotowana została przez Kamila Malińskiego - jednego ze studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - specjalnie na potrzeby planistów, od których zależy szybkie i skuteczne przeprowadzenie akcji poszukiwawczej. Narzędzie to ma na celu usprawnienie fazy odprawy zespołów do pracy w terenie co może realnie przyspieszyć moment odnalezienia osoby zaginionej i udzielenia jej pomocy. W dalszej kolejności korzystanie z aplikacji systematyzuje pracę planisty – pozwala na bieżącą kontrolę czasu pracy zespołów poszukiwawczych, w przejrzysty sposób wskazuje stan zasobów dostępnych do wykorzystania oraz aktualnie będących w terenie. Jednocześnie program pozwala na wprowadzenie wszelkich informacji dotyczących osoby zaginionej i ich aktualizację. Klarowny system zbierania informacji pozwala na efektywną analizę napływających danych i przygotowanie planistyki celowanej. To z kolei służy optymalizacji wykorzystania zasobów dostępnych na miejscu poszukiwań. Korzystanie z aplikacji ma tę zaletę, że eliminuje czynnik nieczytelności zapisów wykonywanych ręcznie i „bałagan” związany z  dokumentacją papierową, a informacje zebrane za pomocą aplikacji automatycznie pokazują się na wszystkich zalogowanych do systemu komputerach. Dzięki temu łatwiej zapewnić ciągłość dowodzenia, nawet przy konieczności zmiany osób odpowiedzialnych za przebieg poszukiwań, bez ryzyka utraty dotychczas pozyskanej wiedzy. Oczywiście korzystając z nowoczesnych, technologicznych rozwiązań należy się liczyć z ryzykiem awarii systemu czy utrudnieniami związanymi z brakiem dostępu do Internetu. Ponadto w dużej mierze na sprawność działania i efektywne wykorzystanie możliwości jakie daje aplikacja „Centrum Akcji” ma wpływ przeszkolenie planistów i ich doświadczenie w pracy z tym oprogramowaniem.

Podsumowując przedsięwzięcie przygotowane przez OSP Wołczkowo i KP PSP w Policach należy podkreślić, że udało się w pełni przetestować narzędzie wykorzystywane już od pewnego czasu przez Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą z Wołczkowa przy innych akcjach poszukiwawczych realizowanych na mniejszą skalę. Dzięki współpracy wielu specjalistów możliwe było zebranie informacji zwrotnych odnośnie testowanego narzędzia, wskazanie mocnych i słabych stron nie tylko samej aplikacji ale także innych technik, metod i narzędzi stosowanych przy poszukiwaniu osób zaginionych w terenie.

Jak zgodnie przyznali uczestnicy ćwiczeń, każda taka inicjatywa to ważny element szkoleniowy zwiększający kompetencje poszukiwaczy i dający większe szanse na pomyślny finał poszukiwań.

(Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP / mw)
foto: OPP KWP Szczecin / CPOZ / OSP Wołczkowo

  • Innowacyjna technologia poszukiwawcza testowana przez grupy poszukiwawczo – ratownicze i policjantów w Zachodniopomorskiem
  • Innowacyjna technologia poszukiwawcza testowana przez grupy poszukiwawczo – ratownicze i policjantów w Zachodniopomorskiem
  • Innowacyjna technologia poszukiwawcza testowana przez grupy poszukiwawczo – ratownicze i policjantów w Zachodniopomorskiem
  • Innowacyjna technologia poszukiwawcza testowana przez grupy poszukiwawczo – ratownicze i policjantów w Zachodniopomorskiem
  • Innowacyjna technologia poszukiwawcza testowana przez grupy poszukiwawczo – ratownicze i policjantów w Zachodniopomorskiem
  • Innowacyjna technologia poszukiwawcza testowana przez grupy poszukiwawczo – ratownicze i policjantów w Zachodniopomorskiem
  • Innowacyjna technologia poszukiwawcza testowana przez grupy poszukiwawczo – ratownicze i policjantów w Zachodniopomorskiem
  • Innowacyjna technologia poszukiwawcza testowana przez grupy poszukiwawczo – ratownicze i policjantów w Zachodniopomorskiem
  • Innowacyjna technologia poszukiwawcza testowana przez grupy poszukiwawczo – ratownicze i policjantów w Zachodniopomorskiem
Powrót na górę strony