Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” – kolejna edycja projektu

Data publikacji 06.06.2017

W dniu wczorajszym tj. 5 czerwca br. ruszyła kolejna edycja projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i holenderskiej Policji pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii". O tym, że proceder niewolnictwa nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze – przekonywać będą przedstawicielki holenderskiej Policji. Pierwsze warsztaty skierowane m.in. do młodzieży, bezrobotnych i innych osób zainteresowanych pracą za granicą obejmą województwo podlaskie i warmińsko- mazurskie.

Ostatnie lata wskazują na wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej, także Polaków. Biorąc pod uwagę powyższą tendencję, już w 2014 roku podjęto działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli polskich poza granicami kraju oraz poszerzanie ich wiedzy na temat zagrożeń wynikających z chęci podjęcia pracy za granicą pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii". Pierwsze projekty poświęcone tej problematyce zostały zrealizowane w Raciborzu i Opolu, a w latach 2015 i 2016 kontynuowano przedsięwzięcia w całej Polsce. Biorąc pod uwagę zainteresowanie tą problematyką zdecydowano, że współpraca w powyższym zakresie obejmie również rok 2017. Pierwsze warsztaty w ramach tego projektu ruszyły w województwie podlaskim i warmińsko – mazurskim. Spotkania odbędą się w Białymstoku, Augustowie, Suwałkach, Mrągowie i Ostródzie. 

Projekt adresowany jest w szczególności do uczniów ostatnich klas szkół średnich, studentów, bezrobotnych oraz innych osób zainteresowanych pracą za granicą. Przedsięwzięcie to polega na organizowaniu spotkań na terenie działania jednostek organizacyjnych Policji, które wcześniej zgłosiły chęć udziału w projekcie.

Walorem innowacyjnym jest z pewnością to, że spotkania prowadzone są przez praktyków zajmujących się problematyką handlu ludźmi w Holandii. Podczas tych warsztatów poruszane są m.in. zagadnienia dotyczące sytuacji na holenderskim rynku pracy, praw przysługujących pracownikom w tym kraju, zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych oraz prawnych sankcji przewidzianych w Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Wskazywane są także organizacje niosące pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz omawiane procedury, jakie obowiązują policjantów w sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia z ofiarą handlu ludźmi. W spotkaniach ze strony holenderskiej biorą udział Pani Irena de Ruig – specjalistka do spraw problematyki migracyjnej, oraz Pani Dorota Dines z garnizonu Haaglanden. Komendę Główną Policji reprezentuje podkom. Katarzyna Świątek z Biura Prewencji KGP. 

Dla przypomnienia w latach 2015 - 2016 projektem zainteresowanych było blisko 50 jednostek organizacyjnych Policji. Spotkania odbyły się m.in. na terenie garnizonu: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego,  lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, małopolskim czy opolskiego.

Tegoroczna edycja przewiduje 5 sesji. Kolejna odsłona projektu zaplanowana jest na wrzesień br. i będzie miała miejsce na terenie województwa lubuskiego oraz śląskiego. W październiku odbędą się 2 sesje. Zakończenie projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" w 2017 roku zaplanowane jest na listopad. Przedsięwzięcie obejmie wówczas garnizon małopolski, podkarpacki, świętokrzyski oraz łódzki.

(Biuro Prewencji KGP / mg)

  • „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” – kolejna edycja projektu
  • „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” – kolejna edycja projektu
  • „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” – kolejna edycja projektu
  • „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” – kolejna edycja projektu
  • „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” – kolejna edycja projektu
  • „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” – kolejna edycja projektu
Powrót na górę strony