Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Służąc – niesiemy bezpieczeństwo” – epilog

Data publikacji 09.06.2017

Ogólnopolską konferencją „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendanta Głównego Policji zakończono oraz podsumowano dziś kampanię społeczną "Służąc niesiemy bezpieczeństwo".

Uczestniczył w niej m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak wraz z kadrą kierowniczą garnizonu świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtaszek, senator Krzysztof Słoń, prof. zw. dr hab Jadwiga Stawnicka reprezentująca Uniwersytet Śląski, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego mł. insp. Sławomir Litwin, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP mł. insp. dr Iwona Klonowska, Dyrektor Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP insp. Agata Janusz oraz Komendant – Rektor WSPol w Szczytnie mł. insp. dr Marek Fałdowski.

Dzisiejsze spotkanie otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak wraz z Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek. Głównym punktem konferencji było podsumowanie trwającej ostatnie trzy miesiące kampanii społecznej pod hasłem „Służąc niesiemy bezpieczeństwo”. Mł. insp. Gerard Bah Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka poinformował zebranych o jej efektach oraz podejmowanych działaniach w jej ramach.

Przypomniano o Dniach Otwartych Jednostek garnizonu świętokrzyskiego, kiedy tylko samą komendę wojewódzką odwiedziło ponad tysiąc dzieci, młodzieży i osób dorosłych, którzy chcieli zapoznać się ze specyfiką służby policjantów np. ruchu drogowego, prewencji,  antyterrorystów, czy laboratorium kryminalistycznego. Na odwiedzających oprócz stoisk edukacyjnych i informacyjnych, czekał także pokaz musztry policyjnej, technik samoobrony i tresury psów służbowych, a także sprzętu policyjnego. W ramach kampanii ruszył również projekt „Wirtualnie- realnie”, dzięki któremu każdy miał możliwość porozmawiania za pośrednictwem Internetu z komendantem wojewódzkim, miejskim lub powiatowym Policji na temat bezpieczeństwa. Ponadto przeprowadzona kampania to także debaty z młodymi osobami, w każdym powiecie naszego województwa pod hasłem „Reaguję – Nie kabluję”. Na wszystkich spotkaniach o reagowaniu na przestępstwa młodzież rozmawiała z mł. insp. Gerardem Bahem. W ramach kampanii  przeprowadzono dwa konkursy i dziś oficjalnie ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody zwycięzcom.

Wyniki ogólnopolskiego konkursu literackiego na felieton „Służba jest dla mnie…”:
I miejsce – asp. sztab. Aneta Lichota – KWP Olsztyn
II miejsce – Zbigniew Olszak – KPP Wolsztyn
III miejsce – Aleksandra Felskowska – KPP Kościerzyna

Z nadesłanych ponad 60 prac wyróżniono także sierż. sztab. Anetę Tekień (KMP Białystok), st. sierż. Dawida Borowiaka (KPP Mogilno), Roberta Słomiaka (KWP Katowice), post. Dominikę Biczysko (KP V KMP Łódź) Martę Fałek (KPP Pabianice), Dariusza Witczak (KMP Kalisz), Dominika Zielińskiego (KPP Wągrowiec).

Wyniki wojewódzkiego konkursu dla funkcjonariuszy dotyczący historii Policji:
I miejsce – insp. k. s.c. Małgorzata Jońca KPP Sandomierz
II miejsce – sierż. Andrzej Pawłowski KP IV KMP Kielce
III miejsce – asp. sztab. Emil Sadza KPP Skrarżysko -Kamienna
III miejsce – mł. asp. Grzegorz Kazuń

Również w ramach kampanii zorganizowano dzisiejszą, ogólnopolską konferencję nt. „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”. Do udziału w niej zaproszono specjalistów, którzy nie tylko odnieśli się do historii Policji, ale także podjęli wiele współcześnie nurtujących funkcjonariuszy tematów. Najpierw prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Uniwersytetu Śląskiego przeprowadziła wykład pod hasłem „Być policjantem, czyli służyć. Rozważania o etosie służby policjanta.” Następnie o „Etosie policjanta na przestrzeni lat” mówił mł. insp. Sławomir Litwin Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Kolejno mł. insp. dr Marek Fałdowski  Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przedstawił temat „Z kodeksu moralnego polskiego policjanta „…dobry żołnierz gardzi okrucieństwem”.

Podczas konferencji prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka wraz z dr Iwoną Klonowską - Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP mówiły również o „Rola dzielnicowego w kreowaniu wizerunku Policji z perspektywy badań ogólnopolskich”, a następnie nadkom. dr Anna Zubrzycka z Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału  Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podjęła temat „Poczucia bezpieczeństwa osobistego policjantów czynnikiem wpływającym na etos zawodowy”. W programie spotkania znalazł się także temat „Potrzeby promocji wartości etycznych w Policji”, który omówił mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, a o „Ideach praw człowieka dla Policji Państwowej Drugiej Rzeczypospolitej” mówił mł. insp. Mariusz Skiba - Naczelnik Wydziału Komunikacji KWP w Rzeszowie. Na zakończenie mł. insp. Gerard Bah Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka zapoznał obecnych z zagadnieniem „Ochrona sygnalistów a Europejski Trybunał Praw Człowieka”.

Jak informowaliśmy, wszystkie działania podejmowano w celu przybliżenia społeczeństwu m.in. roli Policji, specyfiki służby oraz kształtowania postaw społecznych jednoznacznie negujących przemoc i łamanie praw człowieka.

Podczas przeprowadzonej konferencji szef świętokrzyskich policjantów za wkład w poprawę bezpieczeństwa naszego województwa oraz za dotychczasową współpracę wręczył pamiątkową statuetkę Wojewodzie Świętokrzyskiemu Agacie Wojtaszek, która nie kryjąc zaskoczenia podziękowała za to wyróżnienie.

Patronat nad dzisiejszą konferencją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Natomiast patronat honorowy nad całą kampanią objął nadinsp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji oraz Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski. Partnerem kampanii było Biuro Komunikacji Społecznej i Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP oraz Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”. Patronat medialny nad kampanią objęli: Echo Dnia, TVP 3 Kielce, Radio Kielce, Gazeta Policja 997.

W dzisiejszym przedsięwzięciu udział wzięli również, m.in. przedstawiciele kadry dydaktycznej Policji, naczelnicy wydziałów komunikacji społecznej i prezydialnych, pełnomocnicy ds. Ochrony Praw Człowieka, koordynatorzy postępowań dyscyplinarnych KGP, Biura Śledczego Policji, Komend Wojewódzkich Policji oraz Szkół Policji oraz Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska-Kalita. W konferencji uczestniczyli także Przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” Grażyna Szkonter, Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” Michał Wykowski, Dyrektor Wydziału Ogólnego, Zawodowego i Ustawicznego ZDZ w Kielcach Małgorzata Piórkowska – Berbeś oraz  Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Kielcach ks. ppłk Grzegorz Kamiński.

Dodatkowo słuchacze i słuchaczki szkół Policji uczestniczyli w konferencji za pośrednictwem transmisji online. Dzisiejsze przedsięwzięcie przygotowali funkcjonariusze z Wydziału Komunikacji Społecznej i Prezydialny KWP w Kielcach.    

(KWP w Kielcach / kp)

 

 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”
 • konferencja „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”

Film „Służąc – niesiemy bezpieczeństwo” – epilog

Pobierz plik „Służąc – niesiemy bezpieczeństwo” – epilog (format mp4 - rozmiar 24.84 MB)

Powrót na górę strony