Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości we wrocławskim pogotowiu ratunkowym

Data publikacji 22.06.2017

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadzą śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, w sprawie nieprawidłowości w różnych obszarach działalności wrocławskiego Pogotowia Ratunkowego. Podejrzenia dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadzą śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, w sprawie nieprawidłowości w różnych obszarach działalności wrocławskiego Pogotowia Ratunkowego. Podejrzenia dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Śledztwo zostało wszczęte w związku z niepokojącymi sygnałami, które wpływały do Policji, dotyczącymi nieprawidłowości, jak również wstępnymi ustaleniami poczynionymi przez funkcjonariuszy. Jest ono na początkowym etapie.

22 czerwca br. funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili czynności w Pogotowiu Ratunkowym oraz innych instytucjach i podmiotach z nim współpracujących. Działania polegające na zabezpieczeniu dokumentacji przeprowadzono łącznie w 8 miejscach.

Analiza zgromadzonego materiału jak i poczynione ustalenia dadzą podstawę do określenia kręgu osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości jak i pozwolą rozważyć ewentualne przedstawienie zarzutów.

(KWP we Wrocławiu)

Powrót na górę strony