Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny sezon wakacyjny nad Adriatykiem

Data publikacji 03.07.2017

Od 1 lipca br. ośmiu polskich policjantów pełni służbę na chorwackim wybrzeżu. Na mocy protokołu podpisanego w tej sprawie przez Komendanta Głównego Policji polscy policjanci do 1 września br. asystują chorwackim kolegom, ale przede wszystkim pomagają polskim turystom, których każdego roku nad Adriatyk przebywa kilkaset tysięcy.

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przykładem takiej współpracy są działania organizowane w sezonie wakacyjnym przez Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowego projektu "Bezpieczny sezon turystyczny nad Adriatykiem".

Tego rodzaju współpraca jest już ugruntowana, albowiem prowadzona jest już od 2010 r. kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową przez okres jednego miesiąca. Obecnie ta sukcesywnie rozwijana współpraca opiera się na mocy Protokołu pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczpospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji w Republice Chorwacji w sezonie turystycznym. W tym roku tę zaszczytną służbę pełnić będzie już ośmiu policjantów z garnizonu: świętokrzyskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego.

Doświadczenia lat minionych wskazują, że być może i w tym roku polscy policjanci nie będą mieć okazji do podejmowania zbyt wielu interwencji, albowiem Polacy na terenie Chorwacji są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają zarówno miejscowych norm prawnych jak i kulturowo-obyczajowych, stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.

W latach minionych zdarzało się jednak, że polscy turyści nie znali przepisów porządkowych i tych dotyczących ruchu drogowego. Część z nich celowo dopuszczała się łamania przepisów, licząc, że kary uda się uniknąć, lub że będzie ona niska. Jednak taryfikator w Chorwacji jest dużo mniej „przyjazny dla portfela”, gdyż kary za większość wykroczeń są wyższe niż w Polsce. Powszechnie popełnianym przez Polaków wykroczeniem było parkowanie w miejscach objętych zakazem, lub w obrębie płatnych parkingów bez uiszczenia stosownej opłaty. Warto pamiętać, że konsekwencją takiego parkowania poza mandatem może być odholowanie samochodu, to zaś generuje kolejne, wysokie koszty.

Polscy policjanci, którzy pełnili ten rodzaj służby podkreślali, że bardzo przyjemnym aspektem służby był entuzjazm obywateli na widok polskiego umundurowanego funkcjonariusza policji, zaś podczas kontaktów Polacy chętnie nawiązywali konwersacje podczas których poszukiwali informacji na różne tematy. W przypadku turystów, którzy byli uczestnikami zdarzeń, entuzjazm połączony był z wdzięcznością, że ktoś (polski policjant) reprezentuje ich interes bezpośrednio w miejscu wypoczynku.

Służba polskich policjantów w głównej mierze polega na asystowaniu funkcjonariuszom policji chorwackiej w wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych. W ramach tej służby dokonywane są kontrole dokumentów kierowców i ich pojazdów, kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego, kierowanie ruchem kołowym w miejscach, w których dochodziło do kolizji i wypadków drogowych, pełnienie służby w patrolach rowerowych podczas, ale również uczestnictwo w realizowanych zadaniach podczas patroli wód przybrzeżnych wspólnie z chorwacką policją wodną w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi przybrzeżnej ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z kąpielisk.

W ubiegłych latach policjanci otrzymywali wielokrotnie prośby o informacje często nie związane z zadaniami Policji. Prośby te dotyczyły udzielenia informacji o możliwości zakupu winiety na wody terytorialne Republiki Chorwackiej, czy też prośby o tłumaczenie w szpitalu i punktach pomocy przedmedycznej.

Policjanci pełnią służbę również w tzw. Info Punktach, gdzie propaguje się bezpieczny wypoczynek i przekazuje turystom niezbędne informacje pozwalające uniknąć wypadku podczas urlopu w Chorwacji. Najczęściej dotyczy to zasad bezpieczeństwa w trakcie uprawiania sportów wodnych, nurkowania, snorkelingu. Przypomnieć należy, że w Chorwacji dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i omawiania zagrożeń jakie mogą wynikać z grillowania. Policja chorwacka bardzo szybko reaguje na wszelkiego tego typu zgłoszenia dotyczące zagrożenia pożarowego, a osoby nieodpowiedzialne są bardzo surowo karane.   

Podkreślić należy, że policjanci ze wszystkich patroli rozmieszczonych na terytorium Chorwacji współpracują z personelem dyplomatycznym Ambasady Polskiej w Zagrzebiu. Dotychczasowa współpraca była bardzo wysoko oceniana przez obie strony, co zapewne wynika z faktu, że zadania realizowane przez policjantów uzupełniają się z zadaniami realizowanymi przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu - bieżące informacje w zakresie możliwej do uzyskania pomocy znajdują się na stronie internetowej ambasady (http://www.zagrzeb.msz.gov.pl/pl/).

Skierowanie czterech polskich patroli pozwoliło na objęcie zasięgiem ich działań praktycznie całego wybrzeża Adriatyku. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi patrolami jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Istarska (Pula)
  +48 504 316 015,
 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Zadarska (Zadar)
  + 48 504 316 068,
 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Primorsko-Goranska (wyspa KRK)
  +48 601 630 688,
 • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinskim (Makarska)
  + 48 601 237 706

Na bazie doświadczeń lat minionych należy mieć nadzieję, że polscy turyści spędzą wspaniałe wakacje na wybrzeżu Adriatyku, zaś polscy policjanci nie będą mieć okazji do podejmowania zbyt wielu interwencji.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 

 • Mandat za pływanie w niedozwolonym miejscu na szlaku wodnym
 • patrol polsko - chorwacki
 • polscy i chorwaccy policjanci
 • polsko-chorwackie patrole
 • polsko-chorwackie patrole
 • polsko-chorwackie patrole
 • polsko-chorwackie patrole
 • polsko-chorwackie patrole
Powrót na górę strony