Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Certyfikat bezpieczeństwa - wspólna inicjatywa wrocławskich służb ratowniczych i porządkowych

Data publikacji 04.07.2017

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z fundamentalnych kryteriów oceny osiedli mieszkalnych, zarówno przez mieszkańców, jak i potencjalnych nabywców nieruchomości. Jest również wyznacznikiem skuteczności działania służb mundurowych. Dlatego, aby zwiększyć bezpieczeństwo na wrocławskich osiedlach Komenda Miejska Policji we Wrocławiu wraz z partnerami przygotowuje kolejną edycję „Certyfikatu bezpieczeństwa”.

Głównym zadaniem Certyfikatu bezpieczeństwa jest zwrócenie zarządcom budynków i włodarzom spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych uwagi na tak zwaną prewencję przestrzenną, rozumianą jako szereg działań architektoniczno-organizacyjnych, których wprowadzenie usprawnia działanie służb porządkowych i ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia czy też mienia ludzkiego. Stąd zarządca realizując założenia prewencji przestrzennej prowadzi działania zmierzające m.in. do uzyskania pełnej transparentności życia społecznego na podwórkach i terenach zielonych czy też ułatwienia dostępu dla służb ratowniczych i porządkowych. Twórcy programu podzielili go na trzy stopnie:

  • I Stopień Bezpieczeństwa – Dostęp i Informacja
  • II Stopień Bezpieczeństwa – Dojście i Dojazd
  • III Stopień Bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo wewnętrzne

Każdy etap odpowiada za konkretny element osiedlowej polityki bezpieczeństwa. Zarządca, który chciałby wziąć udział w programie musi spełnić konkretne wymagania, aby uzyskać każdy ze stopni. Postępy we wdrażaniu założeń programu weryfikuje specjalna komisja, składająca się z przedstawicieli inicjatorów programu. Otrzymanie trzeciego stopnia jest jednoznaczne z uzyskaniem Certyfikatu Bezpieczeństwa.

Program Certyfikat Bezpieczeństwa jest realizowany przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu przy współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz wrocławskiej Straży Miejskiej.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zajmujący się realizacją tego projektu z zachęcają wszystkich zainteresowanych do kontaktu z koordynatorem programu sierż. szt. Michałem Kawalec tel. 71 719 16 64 lub e-mail michal.kawalec@wroclaw.wr.policja.gov.pl

(KWP we Wrocławiu / ig)

Opis filmu: Certyfikat bezpieczeństwa - wspólna inicjatywa wrocławskich służb ratowniczych i porządkowych

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 26.78 MB)

Powrót na górę strony