Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci uświadamiają: Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy!

Data publikacji 08.07.2017

Olsztyńscy policjanci zainicjowali kampanię społeczną „Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy”, opracowaną w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie i Strażą Miejską w Olsztynie. Partnerami akcji zostali: Galeria Warmińska, Kaufland i Lidl.

W związku z trwającym sezonem turystycznym funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie realizują kampanię edukacyjno – informacyjną pod nazwą „Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy”. Projekt zainicjowany został przez dzielnicową z Posterunku Policji w Olsztynie, mł. asp. Dominikę Bielecką, która jako swoje zadanie priorytetowe do zrealizowania w ramach służby założyła przeciwdziałanie procederowi żebractwa w okolicach supermarketów zlokalizowanych w podległym policjantce rejonie służbowym.

„Na terenie mojego rejonu znajduje się kilka dużych sieci handlowych, w których zgłaszane są przypadki zaczepiania klientów z prośbą o danie jałmużny lub z propozycją odwiezienia koszyka w zamian za znajdującą się w nim monetę. Dlatego założeniem policyjnej akcji jest edukowanie mieszkańców i turystów przebywających na terenie Olsztyna, aby osobom bezdomnym przekazywać dane adresowe placówek pomocowych, a nie wspierać osoby żebrzące datkami” – wyjaśnia dzielnicowa.

Do działań włączyli się przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz olsztyńska Straż Miejska. Podmioty te wspólnie opracowały hasła kampanii i przygotowały wykaz placówek pomocowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedstawiciele służb i pracownicy socjalni przekonują, że takim ludziom potrzebna jest długofalowa pomoc ekspertów, a nie wyżebrane pieniądze, które bardzo często pomagają uzależnionym trwać w nałogu. Podczas akcji policjanci uświadamiają, że jeśli osoba domagająca się pieniędzy jest szczególnie natarczywa, można wezwać patrol Policji lub Straży Miejskiej.

„Zgodnie z kodeksem wykroczeń, żebranie w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy zagrożone jest karą aresztu lub ograniczenia wolności. Kodeks wykroczeń przewiduje również karę dla osób, które pomimo, iż mają środki egzystencji lub będąc zdolnymi do pracy, podejmują się procederu żebrania w miejscu publicznym” – informuje Lidia Cynt z olsztyńskiego Wydziału Prewencji.

Problem natarczywego żebractwa dostrzegają także właściciele supermarketów i placówek handlowych, których klienci dość często zgłaszają, że pod sklepem lub na parkingach są nagabywani przez osoby bezdomne, czasem znajdujące się pod wpływem alkoholu. Dlatego do policyjnej akcji bardzo chętnie przyłączyły się sklepy, znajdujące się w rejonie służbowym mł. asp. Dominiki Bieleckiej – Galeria Warmińska, Kaufland i Lidl. W placówkach tych pojawiły się plakaty i ulotki, które informują, że "nie pomagasz dając pieniądze na ulicy". 

"Mamy nadzieję, że nasi klienci zastanowią się, czy taka forma wsparcia osób potrzebujących ma sens zwłaszcza, gdy eksperci pracujący na co dzień z potrzebującymi przekonują, że pieniądze wyżebrane na ulicy bardzo często są przeznaczane na alkohol czy inne używki" - mówi Michał Tur, dyrektor Galerii Warmińskiej. „Ponieważ klienci galerii handlowych często bywają nagabywani przez żebrzących stąd udział Galerii Warmińskiej w akcji olsztyńskiej Policji" - przyznaje Michał Tur i apeluje, by odwiedzający tę galerię zanim dadzą datek żebrzącym zastanowili się, czy ten gest będzie służył dobrym celom.
Osoby żebrzące pojawiają się również na olsztyńskiej Starówce. „Najczęściej spotykamy ich w bocznych uliczkach Starego Miasta, ale również przy sklepach, czy też w pobliżu kościołów i parkingów.” – relacjonuje dzielnicowy rejonu Starego Miasta, asp. szt. Piotr Leśniewski.

W mijającym tygodniu dzielnicowi i profilaktycy z olszyńskiej Komendy pojawili się we wskazanych miejscach zagrożonych – na Starym Mieście w Olsztynie, w Galerii Warmińskiej i w rejonach sklepów na ulicy Pstrowskiego i Metalowej , by porozmawiać z mieszkańcami o tym, jak powinni reagować, gdy zostaną zaczepieni przez osobę żebrzącą. Funkcjonariusze wręczali mieszkańcom, turystom i klientom sklepów ulotki kampanii „Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy”, zachęcając, by włożyli je do portfela i zamiast pieniędzy, przekazywali potrzebującym wykaz placówek pomocowych.

Kampania uzyskała aprobatę samorządu i obecnie jest realizowana w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – Bezpieczny Olsztyn. W ramach akcji rozdawane są materiały edukacyjne, które są również dostępne na stronie internetowej olsztyńskiej Komendy w zakładce „Działania profilaktyczne”. Znajdziemy na nich hasło kampanii i numery kontaktowe, pod które powinniśmy zadzwonić, gdy spotkamy osobę żebrzącą. W akcję zaangażowana jest Policja, pomoc społeczna i Straż Miejska.

(KWP w Olsztynie / ws)

  • Policjanci uświadamiają: Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy!
  • Policjanci uświadamiają: Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy!
  • Policjanci uświadamiają: Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy!
  • Policjanci uświadamiają: Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy!
  • Policjanci uświadamiają: Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy!
  • Policjanci uświadamiają: Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy!
Powrót na górę strony