Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odsłonięcie obelisku poświęconego funkcjonariuszom Policji Państwowej - ofiarom zbrodni katyńskiej i represji NKWD z lat 1939-1941

Data publikacji 17.07.2017

13 lipca w przeddzień obchodów Święta Policji w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja historyczna dot. działalności i znaczenia Policji Państwowej oraz Policjantów II RP ofiar zbrodni katyńskiej, której organizatorami byli: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Oddział W Piotrkowie Trybunalskim, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim oraz Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi.

W czasie konferencji Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych uchwałą Zarządu Głównego uhonorowało Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Andrzeja Łapińskiego Odznaczeniem Za Wybitne Osiągnięcia na Rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Drugą częścią tej uroczystości było odsłonięcie na cmentarzu wojskowym w Tomaszowie, Obelisku poświęconego Policjantom Policji Państwowej ofiarom zbrodni katyńskiej i represji NKWD z lat 1939-41. W uroczystościach wziął udział p.o. Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP, kom. Krzysztof Musielak.

(BHiTP KGP)

 

  • składanie kwiatów przed obeliskiem
  • odsłonięcie obelisku
  • uczestnicy uroczystości
Powrót na górę strony