Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jest bezpiecznie - podsumowanie I półrocza 2017 roku

Data publikacji 03.08.2017

Komenda Główna Policji podsumowała pierwsze półrocze 2017 roku. Spadająca liczba popełnianych przestępstw przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności, a także wyraźnie mniej ofiar wypadków drogowych, to z jednej strony powód do zadowolenia, z drugiej wyzwanie, by te wskaźniki na koniec roku były jeszcze lepsze. Policja prowadzi także liczne działania prewencyjno - edukacyjne, a większa świadomość obywateli o zagrożeniach skutecznie pomaga ich unikać.

Zdecydowana większość Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Tak wynika z badań opinii publicznej (89% Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania). To także wynik coraz lepszych rezultatów pracy Policji. Szczegóły przedstawia zamieszczona poniżej prezentacja.

W minionym półroczu o ponad 16 tys. spadła liczba wszczętych postępowań przygotowawczych (śledztw i dochodzeń). To spadek przestępczości ogólnej o 4,6%. Najwyraźniej widać to w przestępczości rozbójniczej: tutaj Policja zanotowała spadek stwierdzonych przestępstw aż o 21,1%. Zanotowano także o 20,3% mniej postępowań w sprawach kradzieży z włamaniem, o 16% mniej w sprawach kradzieży mienia, o 9,1% mniej w sprawach bójek i pobić, a także o 7,8% mniej w sprawach kradzieży auta. O 20,1% spadła liczba tzw. przestępstw popełnionych z nienawiści.

W tym samym czasie we wszystkich tych kategoriach nastąpił wzrost skuteczności działań policyjnych. Wykrywane są niemal wszystkie zabójstwa (97,8%), przestępstwa korupcyjne (99,8%), oraz gospodarcze (91,1%). W tych ostatnich kategoriach nastąpił także największy wzrost przestępstw stwierdzonych: aż o 158,7% więcej przestępstw korupcyjnych i o 45,2% więcej gospodarczych. Z jednej strony obrazuje to, gdzie swoją działalność przenoszą przestępcy, z drugiej pokazuje wzmożone działania Policji w tych obszarach. To przestępstwa wykryte głównie dzięki czynnościom operacyjno - procesowym Policji.

Wyraźną poprawę widać także w zakresie bezpieczeństwa na drodze. W pierwszym półroczu 2017 r. w nieco ponad 14 tys. wypadków, życie straciło 1.137 osób, a 17.195 odniosło rany. To mniej w porównaniu do roku poprzedniego odpowiednio o 1002 wypadki (-6,6%), o 165 mniej osób zabitych (-12,7%) oraz  mniej o 1.229 osób rannych (-6,6%).

Z każdym takim wypadkiem wiąże się ludzki dramat, dlatego Policja podejmuje różnego rodzaju działania, aby te liczby ograniczyć. W kwietniu br. została zainicjowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ogólnopolska akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo”. W jej realizację zaangażowane są wszystkie jednostki policji. Celem jest budowanie świadomości grożących niebezpieczeństw oraz promowanie właściwych zachowań.

W czerwcu ruszyła kampania „Łapki na kierownicę”, mająca uświadamiać kierowcom jak niebezpieczne jest korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazy. Wspólnie z dystrybutorem aplikacji Yanosik przygotowanych zostało 500 tys. ulotek, które rozdawane były w trakcie kontroli drogowych.

Wspólnie z PKP PLK prowadzone były także działania „Bezpieczny przejazd - szlaban na ryzyko”. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei w pobliżu wytypowanych przejazdów kolejowych dyscyplinowali kierujących i pieszych, których zachowania stwarzały niebezpieczeństwo spowodowania wypadku. Rozdawali także ulotki i inne materiały edukacyjne związane z kampanią.

Policja, na podstawie porozumień zawieranych z partnerami, w tym z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polskim Związkiem Motorowym, jest organizatorem turniejów o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w tym dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych).

Ogromny nacisk położony został na działania prewencyjne. Konsekwentnie realizowany jest program „Dzielnicowy bliżej nas”. Zgodnie z zapowiedziami MSWiA utworzone zostały stanowiska starszego dzielnicowego. To prestiż dla funkcjonariusza, ale także nagroda za rzetelną służbę i motywacja do dalszych działań.

Promowana jest aplikacja „Moja komenda”. Dzięki niej obywatele mogą szybko i skutecznie skontaktować się ze swoim dzielnicowym.

Odtwarzane są także posterunki policji. Do końca czerwca br. otwartych zostało kolejnych 13 takich jednostek. Łącznie do końca roku planowanych jest odtworzenie 33 posterunków policji.

Niewątpliwym sukcesem okazało się uruchomienie platformy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z tego kanału komunikacji z Policją skorzystało już ponad 800 tys. osób. Strona zanotowała ok. 2,7 mln odsłon, zaś na dzień 30 czerwca użytkownicy nanieśli blisko 400 tys. zagrożeń. Obywatele najczęściej wskazują nieprawidłowe parkowanie - 105.467 zgłoszeń, przekraczanie dozwolonej prędkości - 94.389 zgłoszeń, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych - 85.646 zgłoszeń.

Jeszcze w okresie ferii zimowych, policjanci jak co roku dbali o bezpieczeństwo na stokach. W trakcie trwania sezonu narciarskiego na stokach polskich gór funkcjonariusze pełnili służby patrolowe. Dbali o bezpieczeństwo narciarzy, właściwe zachowania, kontrolowali trzeźwość.

Akcja „Kręcie mnie bezpieczeństwo nad wodą” to działa prewencyjne prowadzone w okresie letnim. Na terenie całego kraju prowadzone są działania mające na celu promowanie właściwych zachowań nad wodą.

Służby wakacyjne to nie tylko polskie góry, morza i jeziora. Polscy policjanci wyjeżdżają także za granicę, tam gdzie Polacy spędzają urlopy. Na mocy podpisanego polsko - włoskiego porozumienia policjanci z Polski pojawili się na stokach alpejskich pełniąc służbę wspólnie z włoską policją. Także włoskich policjantów można spotkać na ulicach polskich miast. Od lat polskich policjantów można spotkać w Chorwacji czy w Bułgarii.

W dniach od 16 do 30 czerwca 2017 Polska była gospodarzem Turnieju Finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21. W ciągu piętnastu dni turniejowych 12 zespołów rozegrało 21 meczów w sześciu miastach. Do zabezpieczenia tej międzynarodowej imprezy zaangażowano 13.260 policjantów. W tym czasie odnotowano zaledwie siedem przestępstw, w związku z którymi zatrzymano dziewięć osób.

To pokazuje jak bezpieczna jest Polska i jak sprawnie i skutecznie działa Policja i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

To przegląd niektórych wymiarów działań Policji. Widać wiele pozytywnych trendów. Jest to jednak nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim przyczynek do dalszej wytężonej pracy.

Kierownictwo polskiej Policji dziękując obywatelom za okazane zaufanie zapewnia, że podejmie wszelkie działania, by tego zaufania nie zawieść, a uzyskiwane wyniki przyczyniały się do rosnącego poczucia bezpieczeństwa.

(dm)

 

Powrót na górę strony