Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program „poMOC, a nie przeMOC!” z myślą o seniorach

Data publikacji 23.08.2017

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku realizują program profilaktyczny „poMOC, a nie przeMOC!”. Głównym celem akcji jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie jest istotne zarówno dla jej ofiar, jak również osób, które mają kontakt z takimi osobami lub są jej świadkami.

Dzielnicowa z II Komisariatu Policji w Białymstoku i pielęgniarka środowiskowa spotkały się z seniorkami w ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC!”. Ich wizyty w domu osób starszych, nie były przypadkowe. To właśnie osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne są grupą szczególnego ryzyka, zagrożoną przemocą ze strony innych osób wspólnie zamieszkujących.

Głównym celem wdrażanego programu jest zwiększenie świadomości społecznej z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno-edukacyjne społeczeństwa. Ponadto, ważnym elementem akcji jest zwiększenie wiedzy z zakresu negatywnych skutków i konsekwencji prawnych zjawiska przemocy w rodzinie oraz rozpoznawania objawów przemocy wśród specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych. Dlatego podlascy Policjanci w ramach projektu „poMOC, a nie przeMOC!” nawiązali współpracę między innymi z: Podlaskim Urzędem Wojewódzki, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, a także z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się przemocą w rodzinie.

Ważnym elementem tej akcji jest także zwiększenie aktywności pracowników ochrony zdrowia w zakresie rozpoznawania objawów przemocy i wszczynania procedury „Niebieskiej Karty”. W tym zakresie dzielnicowi przeprowadzając rozpoznanie środowiskowe zacieśniają współpracę z pracownikami ochrony zdrowia i wspólnie odwiedzają osoby schorowane. Należy podkreślić, że informacje od pielęgniarek środowiskowych i lekarzy rodzinnych oraz pracowników pomocy społecznej, mogą skutecznie zapobiegać tej kategorii patologii. Poprzez zwiększenie czujności i wrażliwości społeczeństwa oraz przedstawicieli podmiotów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podjęte działania zmierzają do obniżenia skali zjawiska przemocy w rodzinie wobec seniorów.

(KWP w Białymstoku / kp)

 

  • policjantka i pielęgniarka środowiskowa podczas spotkania z seniorką
  • policjantka podczas spotkania z seniorką
  • policjantka i pielęgniarka środowiskowa podczas spotkania z seniorką
  • plakat akcji
  • plakat akcji
Powrót na górę strony