Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta policjantów z Niemiec podczas operacji policyjnej „AIR SHOW 2017”

Data publikacji 29.08.2017

Z inicjatywy I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, insp. Marka Świszcza w dniach 25.08.2017r. 28.08.2017 r. na terenie garnizonu mazowieckiego gościła 3 osobowa delegacja przedstawicieli policji niemieckiej.

Pan Ulf Buschmann pełnomocnik ds. współpracy polsko-niemieckiej Prezydium Policji Brandenburgii koordynator służb niemieckich w Centrum Współpracy Policji i Służby Celnej w Świecku, Pan Jörg Humboldt, naczelnik sztabu sytuacji kryzysowych Prezydium Policji Kraju Związkowego Branderburgia, Pan Andrzej Oskierko – pracownik cywilny Prezydium Policji Brandenburgii, tłumacz. - byli gośćmi radomskich policjantów podczas Air Show 2017.

Organizatorem przedsięwzięcia było kierownictwo Sztabu Policji, a wsparcia w zakresie realizacji zadania udzielili osobiście Naczelnicy Wydziałów Postępowań Administracyjnych, Konwojowego i Prewencji KWP zs. w Radomiu. Policjanci z Niemiec zapoznali się ze sposobem planowania, organizacji oraz realizacji policyjnego zabezpieczenia imprezy masowej pn. Air Show 2017, a w ramach wymiany doświadczeń zapewniono organizacją oraz zadaniami Centrum Operacyjnego KWP zs. w Radomiu. Goście mieli też okazję poznać wszystkie aspekty zabezpieczenia tego typu imprezy . Między innymi rolę i zadania policyjnych zespołów antykonfliktowych czy formy i zasady współpracy z innymi służbami.

Niemieccy policjanci poznali też rolę i zadania śmigłowca policyjnego przy zabezpieczeniu imprezy i odwiedzili radomski CPR

Wizyta okazała się nadzwyczaj udana - Goście nie szczędzili słów uznania dla profesjonalizmu jaki wykazali policjanci garnizonu mazowieckiego w zakresie organizacji i realizacji zabezpieczenia. Zadeklarowali, że wiele podpatrzonych u nas rozwiązań postarają się wdrożyć do służby w swoim kraju.

Powrót na górę strony