Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci i mieszkańcy Włocławka wspólnie dbają o bezpieczeństwo wykorzystując Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 07.09.2017

Włocławscy policjanci weryfikują każdą informację o miejscach potencjalnie zagrożonych, która dociera do nas za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonującej od roku. Spośród 1459 zgłoszeń potwierdzonych zostało 607 informacji. Każdy z zainteresowanych ma możliwość wpłynąć na stan bezpieczeństwa.

Już prawie rok na terenie kujawsko-pomorskiego funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do włocławskiej komendy wpłynęło 1459 zgłoszeń. Spośród nich 607 zostało potwierdzonych, co stanowi 41% wszystkich zgłoszeń. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to dobry sposób na to, aby każda zainteresowana osoba za jej pośrednictwem zasygnalizowała o miejscach zagrożonych, sytuacjach, które wpływają na stan bezpieczeństwa w danym rejonie. Informacje przekazane w ten sposób pomagają Policji na odpowiednie dyslokowanie służb, podejmowanie konkretnych działań zapobiegających zagrożeniom.

Spośród zgłoszeń do włocławskiej komendy, zarówno z terenu miasta, jak i powiatu, najczęstsze dotyczą nadmiernej prędkości kierujących, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych czy nieprawidłowego parkowania itp.

W związku z potwierdzonymi informacjami policjanci podjęli konkretne działania np. wystąpienie do zarządów dróg, spółdzielni mieszkaniowych, a niektóre ze spraw zakończone zostały mandatowo, czy też skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

Jednak to nie tylko KMZB, ale również odtworzenie w 2016 roku Posterunków Policji w Chodczu, Lubieniu Kujawskim i Lubrańcu przy współudziale władz centralnych i samorządowych oraz zwiększenie ilości policjantów na terenach gminnych oraz w służbach prewencyjnych pozwala na szybszy, a także łatwiejszy kontakt ze społeczeństwem. Współpraca z lokalnymi samorządowcami od wielu lat pozwala na bieżącą modernizację i doposażenie mundurowych w nowy sprzęt transportowy czy biurowy. To dzięki ich wsparciu mundurowi mogą szybciej dotrzeć do osób potrzebujących pomocy czy przyjmować interesantów w przyjaznych pomieszczeniach. Przez cały czas zmniejszana jest ilość wakatów poprzez przyjmowanie większej ilości nowych policjantów, którzy po zakończeniu 6-miesięcznego kursu powracają do jednostki i pełnią służbę patrolową na rzecz mieszkańców.

Jednym z głównych priorytetów Policji jest bliższy kontakt dzielnicowego z mieszkańcami w ramach akcji „Dzielnicowy bliżej nas”. To właśnie ten policjant ma pomagać lokalnej społeczności w rozwiązywaniu ich codziennych problemów. Dlatego stworzono aplikację MOJA KOMENDA, która w łatwy sposób wskazuje dzielnicowego odpowiadającego za daną ulice oraz wskazuje telefony kontaktowe do niego.

Realizacja priorytetu związanego z przybliżeniem dzielnicowych, jak również innych mundurowych do społeczeństwa, w powiązaniu z uruchomionymi aplikacjami wpływa na mniejszą ilość o ponad 2,3 tys. zgłaszanych interwencji, co pozwala na dyslokowanie służb w miejscach zagrożonych.

Te wszystkie podejmowane działania przez policjantów oraz zaangażowanie mieszkańców mają na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w małych lokalnych społecznościach. 

(KWP w Bydgoszczy / mw)

Powrót na górę strony