Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne ćwiczenia Policji i Straży Ochrony Kolei

Data publikacji 08.09.2017

Na dworcu Łódź-Kaliska odbyły się wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i Straży Ochrony Kolei. Ćwiczenia obserwowała delegacja policjantów ze Słowenii, która wysoko oceniła współdziałanie pododdziałów podczas wyprowadzania chuliganów z pociągu.

W ramach wieloletniej współpracy Policji ze Strażą Ochrony Kolei w południe 7 września 2017r na terenie dworca Łódż-Kaliska odbyły się wspólne ćwiczenia obu służb. W ćwiczeniach wzięło udział ponad 130 funkcjonariuszy OPP w Łodzi, 6 funkcjonariuszy SOK, 2 ratowników medycznych oraz pracownicy kolei. Dzięki uprzejmości kierownictwa Straży Ochrony Kolei do ćwiczeń wykorzystano dwa pociągi osobowe, starszego i nowego typu, które zostały podstawione na wyłączony z użytku peron. Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania różnych służb podczas zwalczania wybryków chuligańskich w pociągach i na terenach kolejowych. Uczestnicy działań wykonali dwa zadania według przygotowanych wcześniej scenariuszy. Pierwsze zadanie polegało na opróżnieniu pociągu z grupy agresywnych chuliganów, zabezpieczeniu ich pobytu na dworcu, zatrzymaniu prowodyrów oraz udzieleniu pomocy rannemu. Drugie zadanie polegało na niedopuszczeniu do konfrontacji antagonistycznych grup chuliganów, z których jedna była w pociągu, a druga na peronie. Podczas ćwiczeń zarówno funkcjonariusze jak i pozoranci byli wyposażeni w stosowny sprzęt. Dzięki temu stworzono bardzo realistyczne warunki, które wzbudzały zainteresowanie podróżnych przebywających na sąsiednich peronach. Wydarzenia na dworcu obserwowali dwaj policjanci ze Słowenii przebywający na delegacji w Łodzi. Oficerowie w swoim kraju także zajmują się prewencją i przyjechali, aby wymienić doświadczenia z łódzkimi policjantami. Wysoko ocenili profesjonalizm uczestników ćwiczeń oraz ich współdziałanie i wyposażenie. Podobne ćwiczenia będą powtarzane w przyszłości, aby maksymalnie przygotować służby do współpracy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

(KWP w Łodzi / kp)

 

 • Wspólne ćwiczenia Policji i Straży Ochrony Kolei
 • Wspólne ćwiczenia Policji i Straży Ochrony Kolei
 • Wspólne ćwiczenia Policji i Straży Ochrony Kolei
 • Wspólne ćwiczenia Policji i Straży Ochrony Kolei
 • Wspólne ćwiczenia Policji i Straży Ochrony Kolei
 • Wspólne ćwiczenia Policji i Straży Ochrony Kolei
 • Wspólne ćwiczenia Policji i Straży Ochrony Kolei
 • Wspólne ćwiczenia Policji i Straży Ochrony Kolei
 • Wspólne ćwiczenia Policji i Straży Ochrony Kolei
 • Wspólne ćwiczenia Policji i Straży Ochrony Kolei
 • Wspólne ćwiczenia Policji i Straży Ochrony Kolei
 • Wspólne ćwiczenia Policji i Straży Ochrony Kolei
Powrót na górę strony