Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa - praca w Holandii

Data publikacji 12.09.2017

Rozpoczęła się kolejna sesja projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii". Przez kilka kolejnych dni o zagrożeniach związanych z podjęciem pracy za granicą usłyszą uczniowie oraz osoby bezrobotne z terenu województwa lubuskiego i śląskiego. W spotkaniach uczestniczyć będą również policjanci i pracownicy urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej na co dzień mający kontakt z potencjalnymi migrantami zarobkowymi.

Pierwsze warsztaty w tym roku w ramach projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" zostały zrealizowane w czerwcu w województwie podlaskim i warmińsko – mazurskim. Spotkania odbyły się  w Białymstoku, Augustowie, Suwałkach, Mrągowie i Ostródzie.

Tym razem w prelekcjach w ramach przedsięwzięcia będą mieli okazję uczestniczyć mieszkańcy województwa lubuskiego i śląskiego. Warsztaty dotrą do Wiechlic, Zielonej Góry, Rybnika, Sosnowca i Będzina. Projekt niezmiennie adresowany jest w szczególności do uczniów ostatnich klas szkół średnich, studentów, bezrobotnych oraz innych osób zainteresowanych pracą za granicą. Walorem innowacyjnym przedsięwzięcia jest prowadzenie spotkań przez praktyków zajmujących się problematyką handlu ludźmi w Holandii.

Podczas warsztatów poruszane są m.in. zagadnienia dotyczące sytuacji na holenderskim rynku pracy, praw przysługujących pracownikom w tym kraju, zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych oraz prawnych sankcji przewidzianych w Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Wskazywane są także organizacje niosące pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz omawiane procedury, jakie obowiązują policjantów w sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia z ofiarą handlu ludźmi. W spotkaniach  ze strony holenderskiej biorą udział Pani Irena de Ruig – specjalistka do spraw problematyki migracyjnej, oraz Pani Dorota Dines z garnizonu Haaglanden. Komendę Główną Policji reprezentuje podkom. Katarzyna Świątek z Biura Prewencji.  

Dla przypomnienia w latach 2015 - 2016 projektem zainteresowanych było prawie 50 jednostek organizacyjnych Policji. Spotkania odbyły się m.in. na terenie garnizonów: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego czy opolskiego.

Kolejne odsłony projektu zaplanowane są na październik. Przedsięwzięcie dotrze wtedy do województwa wielkopolskiego, łódzkiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Zakończenie projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" w 2017 roku zaplanowane jest na listopad.

(Biuro Prewencji KGP / ig) 

  • sesja projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii"dotycząca zagrożeń związanych z podjęciem pracy za zagranicą
  • sesja projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii"dotycząca zagrożeń związanych z podjęciem pracy za zagranicą
  • sesja projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii"dotycząca zagrożeń związanych z podjęciem pracy za zagranicą
  • sesja projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii"dotycząca zagrożeń związanych z podjęciem pracy za zagranicą
Powrót na górę strony