Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa” w Białymstoku

Data publikacji 14.09.2017

Policjanci białostockiej prewencji, wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku, zorganizowali dwudniową konferencję naukową pn. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa”. Przedsięwzięcie, będące pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Prezydenta Miasta Białegostoku, ma na celu przedstawienie wyników badań oraz wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Dzisiaj, 14.09.br., rozpoczęła się dwudniowa konferencja pn. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa”. Została ona zorganizowana przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Głównym celem przedsięwzięcia, które zostało objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Prezydenta Miasta Białegostoku, jest przedstawienie wyników badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. W ramach czterech paneli tematycznych zostaną poruszone kwestie dotyczące bezpieczeństwa kulturowego, migracji we współczesnej Europie, kulturowe i nie-kulturowe źródła zagrożeń, a także znaczenie grup dyspozycyjnych w sferze zapobiegania tego rodzaju zdarzeniom.

Komitet honorowy konferencji stanowili Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Pan generał brygady dr hab. inż. Pan Dariusz Skorupka oraz dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku Pani dr hab. Joanna Sadowska. Ponadto, w dwudniowej inicjatywie uczestniczy liczne grono polskiej kadry naukowej.

(KWP w Białymstoku / mw)

Powrót na górę strony