Działania SMOG - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania SMOG

Data publikacji 15.09.2017

Działania pod kryptonimem SMOG odbywają się cyklicznie. 14 września 2017 roku na terenie województwa łódzkiego policjanci po raz kolejny prowadzili kontrole emisji spalin pojazdów. Akcja ma na celu eliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

Podczas wczorajszych działań w województwie łódzkim policjanci skontrolowali 989 pojazdów. W 14 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości w składzie spalin. W związku ze złym stanem technicznym pojazdów policjanci zatrzymali 106 dowodów rejestracyjnych.

Na terenie miasta Łodzi policjanci skontrolowali 271 kierujących. Ujawnili łącznie 13 przypadków przekroczenia dozwolonej liczby jednostek substancji szkodliwych, za które zostały nałożone mandaty karne. W 35 przypadkach funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu.

Przykładem skrajnego zaniedbania układu wydechowego może być przypadek 35-letniego mieszkańca Warszawy kierującego dostawczym iveco, który został zatrzymany do kontroli na ul. Strykowskiej. Podczas badania okazało się, że pojazd w ogóle nie posiadał tłumików i katalizatorów. Skutkowało to nadmiernym zadymieniem i przekroczeniem norm hałasu. Kierowcy oprócz 500 zł mandatu zatrzymano dowód rejestracyjny, a jego pojazd musiał zostać rozładowany i kontynuował podróż na lawecie.


Przypominamy

Art. 66. ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).

§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:

1) w spalinach pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym zawartość tlenku węgla (CO), węglowodorów (CH) i współczynnik nadmiaru powietrza λ (lambda) nie przekraczały wartości podanych w tabeli „Poziomy emisji zanieczyszczeń gazowych i współczynnika nadmiaru powietrza λ”, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, z tym że:

a) dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 1996 r., wyposażonego w silnik o pojemności skokowej poniżej 700 cm3, dopuszcza się wartości określone w kolumnie 5 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia;

b) dla pojazdu, dla którego w świadectwie homologacji potwierdzono wartości wyższe, stanowiące dla tego pojazdu kryterium oceny, wartości podanych w kolumnach 6, 7, 8, 9, 10 i 11 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia nie stosuje się;

c) wymagania dotyczące współczynnika nadmiaru powietrza λ (lambda) stosuje się do pojazdu wyposażonego w odpowiednią sondę.

2) zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania światła, nie przekraczało: 2,5 m-1, a w odniesieniu do silnika z turbodoładowaniem 3,0 m-1, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych po dniu 30 czerwca 2008 r. nie przekraczało 1,5 m-1.

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.

(KWP w Łodzi / kp)

 

Powrót na górę strony
Polska Policja