Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lubuska Policja z Krajową Administracją Skarbową wspólnie przeciwko przestępczości gospodarczej

Data publikacji 15.09.2017

Przestępczość „białych kołnierzyków” zwłaszcza w sektorze paliwowym, wyłudzeń podatku VAT i akcyzy była tematem przewodnim spotkania do którego doszło w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. O wspólnie podejmowanych przedsięwzięciach, wymianie doświadczeń i perspektywach na przyszłość rozmawiali lubuscy policjanci i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

Przestępczość gospodarcza jest uciążliwa dla budżetu państwa, a w konsekwencji dla każdego obywatela. Tym zjawiskiem najbardziej zagrożone są sektory paliwowe tytoniowe, spirytusowe oraz bankowe. Sprawcami tego typu przestępstw moga być zarówno osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, bankowości czy rachunkowości (przestępczość tzw. „białych kołnierzyków”), jak i osóby wywodzące się z różnych środowisk społecznych, a także zorganizowanych grup przestępczych. Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca specjalistów z wielu różnych dziedzin. Jednym z przejawów tej współpracy są także wspólne szkolenia i spotkania robocze przedstawicieli służb zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, podczas której dochodzi do wymiany doświadczeń, omówienia procedur i algorytmów postępowania, a także podsumowań wspólnych przedsięwzięć między podmiotami odpowiedzialnymi za zwalczanie tego zjawiska.

Jedno z takich spotkań odbyło się w środę (13 września) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i było poświęcone zagadnieniom dotyczącym przestępczości gospodarczej w sektorze paliwowym, wyłudzeń podatku VAT i akcyzy. Uczestniczyli w nim lubuscy policjanci zajmujący się na co dzień tą problematyką oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gorzowie Wlkp., nadkom. Radosław Kaczorowski powitał przedstawicieli zaproszonych służb i omówił najważniejsze aspekty działań Lubuskiej Policji na polu zwalczania przestępczości tego rodzaju i przykłady współpracy z innymi podmiotami - także z Krajową Administracją Skarbową, którą reprezentował podinsp. Rafał Lewaszow – Zastępca Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. Współpraca ta polega na wykonywaniu kontroli celno-skarbowej, wymiany informacji podatkowych, celnych i finansowych, a także rozpoznawaniu, wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw skarbowych oraz ściganiu ich sprawców, zwłaszcza dokonujących przestępstw w sektorze paliwowym. Zatrzymywanie tych osób i postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości poprzedzone jest często żmudnymi i wielowątkowymi postępowaniach w sprawach celnych i podatkowych związanych z przywozem i wywozem towarów. Spotkania i szkolenia takie jak te środowe, będa prowadzone przez policjantów cyklicznie w przyszłości, także z przedstawicielami innych służb zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

 

Opracował: sierż. szt. Maciej Kimet

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

 

Powrót na górę strony