Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

,,Policjant Roku Ruchu Drogowego” – pierwszy dzień zawodów

Data publikacji 20.09.2017

Po uroczystej inauguracji Finału XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Policjant Roku Ruchu Drogowego” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, która odbyła się w dniu 19.09.2017 roku w Komendzie Stołecznej Policji, zawodnicy przystąpili do pierwszej konkurencji.

Pierwszym zadaniem konkursowym było rozwiązanie testu składającego się z 36 pytań ze znajomości przepisów, w szczególności ustaw: prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks  wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz regulujących transport drogowy, a także tematyki związanej z podejmowaniem interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn oraz innych przepisów służbowych.

Konkurencja przewiduje możliwość jednokrotnego wyboru prawidłowej odpowiedzi. Łączny czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź  uczestnik otrzymywał 0,5 punktu.

Najlepszym zawodnikiem w tej konkurencji okazał się st. asp. Mariusz Mucha z KWP w Lublinie, a najlepszy wynik drużynowy uzyskali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Po testach uczestnicy konkursu a także Naczelnicy Wydziałów Ruchu Drogowego KWP, zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego.

Dzisiaj, 20.09.br., w kolejnym dniu konkursu odbędzie się sprawdzian praktyczny z umiejętności kierowania ruchem na skrzyżowaniu. Miejscem zawodów będzie skrzyżowanie ul. Żeromskiego z ul. Jarzębskiego w Warszawie. Konkurencji będą się mogli przyglądać mieszkańcy Warszawy.

(BRD KGP)

  • ,,Policjant Roku Ruchu Drogowego” – pierwszy dzień zawodów
  • ,,Policjant Roku Ruchu Drogowego” – pierwszy dzień zawodów
  • ,,Policjant Roku Ruchu Drogowego” – pierwszy dzień zawodów
  • ,,Policjant Roku Ruchu Drogowego” – pierwszy dzień zawodów
  • ,,Policjant Roku Ruchu Drogowego” – pierwszy dzień zawodów
  • ,,Policjant Roku Ruchu Drogowego” – pierwszy dzień zawodów
  • ,,Policjant Roku Ruchu Drogowego” – pierwszy dzień zawodów
  • ,,Policjant Roku Ruchu Drogowego” – pierwszy dzień zawodów
  • ,,Policjant Roku Ruchu Drogowego” – pierwszy dzień zawodów
Powrót na górę strony