Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zdaje egzamin

Data publikacji 20.09.2017

Dziś mija rok od wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego stworzonej w ramach programu MSWiA Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aplikacja ta w ciągu 12 miesięcy była ulepszana i modernizowana aby jeszcze bardziej wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i podnieść ich poziom bezpieczeństwa. Podczas kilkunastu miesięcy odnotowaliśmy 18582 zgłoszeń, z których 8153 się potwierdziło. Duże zainteresowanie nową możliwością współdziałania społeczeństwa i Policji przyniosło wymierne efekty.

Mapy zostały opracowane o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz wyników badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Na KMZB znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie tj.: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenia, bójki, pobicia, uszczerbek na zdrowiu oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:

  • w pierwszym filarze - gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych;
  • drugi filar - to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;
  • trzeci filar - opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Jeśli zgłoszone za pomocą KMZB informacje się potwierdzą Policja wprowadza je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu, na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.

To narzędzie pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie zagrożeń lokalnych oraz wyszczególnienie instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prowadzona na szeroką skalę przez zachodniopomorskich policjantów promocja nowego narzędzia i jego możliwości skutkowała coraz większą ilością zgłoszeń. Mieszkańcy oswoili się z nowa możliwością współpracy z Policją i coraz chętniej informowali nas za pomocą KMZB o nurtujących ich problemach wpływających na ich poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania.

Już w pierwszych 3 miesiącach działalności aplikacji policjanci zachodniopomorskiego garnizonu odczytali 7.691 zdarzeń, wskazanych przez mieszkańców jako te, które mogą według nich być niebezpieczne i wymagają interwencji Policji. W tym 2.683 zgłoszenia, czyli ponad 35 procent zostało przez mundurowych potwierdzonych. Z miesiąca na miesiąc liczba zgłoszeń sukcesywnie rosła i po roku funkcjonowania KMZB wyniosła 18582 zgłoszeń, z których 8153 zostało potwierdzonych a 10198 nie potwierdzono.

W samym Szczecinie zarejestrowano 6709 zagrożeń naniesionych na KMZB. 4120 z nich dotyczyło zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym a 2589 bezpieczeństwa ogólnego.

Wiele naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłoszeń znalazło zadowalający dla mieszkańców finał a każde zgłoszone na mapie zagrożenie zweryfikowane.

Mieszkańcy naszego województwa zgłaszali zagrożenia dotyczące głównie złego parkowania, przekraczania prędkości, złej organizacji ruchu, niewłaściwej infrastruktury drogowej, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, żebractwa, aktów wandalizmu, bezdomności, zażywania środków odurzających, grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją i wiele innych.

W sytuacjach, gdzie można było szybko zakończyć postępowanie policjanci stosowali pouczenie lub wystawiali mandat kończąc zgłoszoną interwencję na miejscu. Natomiast w przypadkach dotyczących niewłaściwej infrastruktury drogowej policjanci kierowali pisma do zarządców dróg, celem sprawdzenia i w razie potwierdzenia, usunięcia nieprawidłowości.

Zagrożenia nanoszone na KMZB przyczyniły się min. do zatrzymania sprawców usiłowania kradzieży z włamaniem, posiadających środki odurzające, sprawców rozboju, likwidacji „ dzikich wysypisk śmieci”, itp.

Dzięki takim sygnałom z KMZB wiele wyznaczonych obszarów zostało objętych wzmożoną kontrolą patroli policyjnych co skutkowało wyeliminowaniem niepożądanych zjawisk.

Przykładem eliminacji zagrożeń mających pozytywny oddźwięk społeczeństwa są min. budowa nowego Molo przy ul. Kościuszki w Węgorzynie ( powiat łobeski). Zgłoszenie na KMZB dotyczyło zniszczonego molo, gdzie znajdowały się uszkodzone belki lub ich brak, co stwarzało realne zagrożenie dla osób tam przebywających.

Po zweryfikowaniu zgłoszenia i interwencji dzielnicowych z KPP Węgorzyno w Urzędzie Miejskim zapadła decyzja o budowie nowego molo.

Inna sytuacja dotyczyła zamontowania fotoradaru w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 6 i drogi wojewódzkiej nr 163 w Białogardzie. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazała te miejsce jako niebezpieczne. Doszło tam do dwóch wypadków śmiertelnych. Ponadto zgłoszenia mieszkańców w KMZB przyczyniły się do przyspieszenia wprowadzenia nowej organizacji ruchu poprzez zamontowanie fotoradaru. W innych miejscach po sygnałach z KMZB i interwencji policji zmieniona została przez zarządcę drogi organizacja ruchu w miejscu, gdzie dochodziło do niewłaściwego parkowania.

W Koszalinie w ramach nadzoru nad miejscami zagrożonymi zaznaczonymi przez mieszkańców na KMZB policjanci podejmując własne interwencje wylegitymowali osoby tam przebywające i dwóch z nich zabezpieczono środki odurzające. Istotny jest fakt, że miejsce interwencji znajdowało się w okolicach szkoły.

Na terenie Choszczna w miejscowości Pełczyce kilkadziesiąt metrów od miejsca zaznaczonego na KMZB zatrzymano na gorącym uczynku dwóch sprawców przestępstw tj. usiłowania kradzieży z włamaniem do pojazdu.

W Szczecinku po otrzymaniu sygnałów dotyczących używania środków odurzających w okolicy przystanku MKS kryminalni z KPP w Szczecinku prowadzili w tym rejonie działania operacyjne, które zakończyły się ustaleniem i zatrzymaniem osób , które w mieszkaniu przechowywały znaczne ilości środków odurzających. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt gramów zakazanych substancji.

Dzielnicowi weryfikujący zgłoszenie dotyczące spożywania alkoholu przy ul. Koszalińskiej podczas licznych prowadzonych tam kontroli całkowicie wyeliminowali to zjawisko.

W samym Szczecinie dzięki zgłoszeniom KMZB poprawione zostało oznakowanie drogowe przy ul. Kapitańskiej 1c , gdzie mieszkańcy zgłaszali nieprawidłowe parkowanie.

Na ul. Struga i Krygiera dzięki zgłoszeniom dotyczącym przekroczenia dozwolonej prędkości patrole z WRD KMP w Szczecinie zatrzymali kierowców łamiących przepisy.

Od początku funkcjonowania mapy policjanci WRD KMP w Szczecinie w trakcie dokonywania pomiarów prędkości w związku z naniesionymi zagrożeniami zatrzymali 34 prawa jazdy za przekroczenie prędkości tj. na ul. 26- kwietnia, Al. Wojska Polskiego, ul. Gdańskiej i Energetyków.

Ponadto w związku z nanoszonymi zagrożeniami dotyczącymi organizacji i infrastruktury drogowej, inżynieria WRD dokonuje weryfikacji tych zgłoszeń i sporządza wnioski do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dzięki tym działaniom wyeliminowano zagrożenia np. niewłaściwą infrastrukturę na ul. Stołczyńskiej przy przejeździe kolejowym, na ul. Gdańskiej – położono nową nawierzchnię, na ul. Przodowników Pracy – przeniesiony został znak D-6 „przejście dla pieszych” w związku z zagrożeniem związanym ze złą organizacją ruchu drogowego.

W Szczecinie przy ul. Mazurskiej po zgłoszeniach na KMZB spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym podczas interwencji policji zatrzymano osoby posiadające środki odurzające, podobna sytuacja miała miejsce po zgłoszeniu zagrożenia przy skrzyżowaniu ul. Piotra Skargi i Al. Wyzwolenia.

Zgłoszenia mieszkańców dotyczące dzikiego wysypiska śmieci w okolicy wiaduktu kolejowego przy skrzyżowaniu ul. Komuny Paryskiej i Tomaszowskiej w Szczecinie znalazły pozytywny finał. Dzielnicowa rejonu wystąpiła z wnioskiem do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Szczecinie o uprzątniecie terenu i teren został uporządkowany.

Wszystkie reakcje służb na potwierdzone zagrożenia z KMZB przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego a szybka reakcja i zadowalający finał rozwiązania wyszczególnionych problemów spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym.

Współdziałanie społeczeństwa i Policji poprzez KMZB przyniosło korzyści dla obu stron. Funkcjonariusze eliminują zagrożenia, a mieszkańcy czują się bezpiecznie.

Zachodniopomorscy policjanci nadal propagują Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa informując o jej możliwościach i efektach podejmowanych działań.


(KWP w Szczecinie / kp)

 

  • skrzyżowanie z fotoradarem
  • skrzyżowanie z fotoradarem
  • pomost na jeziorze
Powrót na górę strony