Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Badanie miejsca katastrofy

Data publikacji 21.09.2017

Za nami pierwsza edycja doskonalenia zawodowego z zakresu kryminalistycznego badania miejsca katastrofy/wypadku w ruchu lądowym lub powietrznym.

Program tego doskonalenia zatwierdził Komendant Główny Policji, nadając mu charakter centralny poprzez skierowanie go do wszystkich funkcjonariuszy wchodzących w skład nieetatowych zespołów poszczególnych garnizonów, zajmujących się obsługą miejsc zdarzeń w przypadku katastrofy, w wyniku której nastąpiła śmierć, obrażenia ciała wielu osób lub szkoda w mieniu o wielkich rozmiarach.

Program szkolenia jest efektem pracy zespołu składającego się z przedstawicieli: Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Prokuratury Krajowej, Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Szkoły Policji w Pile.

Doskonalenie zawodowe w pierwszej edycji skierowane było do funkcjonariuszy województwa najbardziej doświadczonego w zakresie obsługi miejsc różnego rodzaju katastrof. Policjanci KWP w Katowicach z prokuratorami z wybranych komend rejonowych i okręgowej mieli niepowtarzalną szansę z jednej strony uporządkować wiedzę teoretyczną, wynikającą z obowiązujących w polskim porządku prawnym procedur i metodyki, a z drugiej strony przećwiczyć w praktyce badanie miejsca zdarzenia o charakterze złożonym, dzieląc się własnym doświadczeniem.

Ważnym elementem doskonalenia były zajęcia dydaktyczne realizowane przez ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dzięki którym uczestnicy szkolenia mieli możliwość przedyskutowania zasad współpracy komisji, policji i prokuratury, a także zapoznali się ze studium przypadku – aktami rzeczywistej katastrofy lotniczej.

Do kolejnych edycji, zaplanowanych w cyklu całorocznym, przedmiotowego doskonalenia przewidywani są funkcjonariusze i prokuratorzy wszystkich pozostałych garnizonów.

(Szkoła Policji w Pile / kp)

 

 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
 • uczestnicy doskonalenia
 • uczestnicy doskonalenia w trakcie szkolenia
Powrót na górę strony