Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne zajęcia w przedszkolu

Jak wezwać pomoc, jak rozmawiać z policjantem i co zrobić, gdy inna osoba nagle straci przytomność. Takie zajęcia z przedszkolakami w słupskich placówkach prowadzą wykładowcy słupskiej Szkoły Policji. To jedna z form policyjnych działań prewencyjnych na rzecz całego społeczeństwa.

Film Przedszkolak z policjantem ratują życie

Informacje na temat sposobów przekazywania informacji o zagrożeniu, a także postępowaniu w takich sytuacjach powinny być znane zarówno przez osoby dorosłe jak i dzieci. To właśnie najmłodsi są bardzo uważnymi obserwatorami i w przypadku wzywania pomocy potrafią opisać wiele szczegółów miejsca, w którym się znajdują. Dzieci posiadają też coraz częściej własne telefony komórkowe, za pomocą których mogą przekazać dyżurnemu jednostki Policji informację o zagrożeniu. O tym jak postępować w takich sytuacjach, mówił podczas zajęć w jednym ze słupskich przedszkoli policyjny wykładowca i jednocześnie ratownik medyczny podkom. Michał Kurdziel.

Zajęcia z dziećmi obejmowały nie tylko pogadanki, ale też ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów, defibrylatora zewnętrznego AED i koców ratunkowych. Dzieci ze względu na fakt małej siły, którą dysponują, nie są w stanie udzielić pomocy osobie dorosłej.
Dziecko może jednak mówić innym dorosłym, którzy są świadkami zdarzenia jak należy postąpić przy udzielaniu pomocy a także jak wykorzystać AED. Umiejętności praktyczne mogą być natomiast wykorzystane w przypadku gdy inny z rówieśników będzie nagle potrzebował pomocy, Jak pokazały ćwiczenia przeprowadzone przez policjanta przedszkolaki bez problemu potrafiły nawzajem układać się w pozycji bezpiecznej.

Ćwiczenia prowadzone przez policjanta z przedszkolakami mają przekazać określoną wiedzę i umiejętności. Nie mniej ważnym aspektem jest również budowanie wśród najmłodszych wizerunku policjanta jako osoby, do której zawsze można zwrócić się z prośbą o pomoc. W przypadku dzieci jest to szczególnie ważne, gdyż najmłodsi narażeni są na wiele niebezpieczeństw związanych nie tylko z nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia.

Powrót na górę strony
Polska Policja