Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa pt.: „Wizerunek służby — tradycja, współczesność i przyszłość”

Data publikacji 05.10.2017

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbywa się dzisiaj konferencja naukowa pt.: „Wizerunek służby - tradycja, współczesność i przyszłość”. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali nie tylko przedstawiciele Policji oraz innych służb mundurowych, lecz także osoby reprezentujące instytucje, stowarzyszenia, organizacje spoza kręgu służb mundurowych oraz uczelnie cywilne.

Integralną częścią konferencji była inauguracja roku akademickiego 2017/2018. W uroczystej immatrykulacji udział wzięli m.in. Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA, Pan Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w MSWiA, a także nadinsp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji. Inaugurację Roku Akademickiego poprzedziła Msza Święta w intencji społeczności akademickiej Uczelni.

Pierwsza część konferencji naukowej pt.: „Wizerunek służby — tradycja, współczesność i przyszłość”. dotyczyła Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, której genezę przedstawił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach. Następnie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński podsumował pierwszy rok funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Minister nawiązał  historycznie do mapy, który to pomysł jako burmistrz Śródmieścia już przed laty realizował. Ówczesna mapa była prekursorem rozwiązania, które istnieje dzisiaj.

Sekretarz Stanu podkreślił jak ważne jest to narzędzie w budowaniu relacji pomiędzy Policją a obywatelami mówiąc, że ostatni rok był dla bezpieczeństwa w Polsce bardzo dobry. Przyczyniła się do tego zarówno Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i odtwarzanie posterunków Policji, gdyż oba te czynniki stanowią istotny element zbliżania Policji do obywateli. Minister Zieliński zwrócił się również do zebranych, zwłaszcza policjantów, z zaleceniami, aby nie zaprzestawać popularyzacji mapy, nie lekceważyć żadnego zgłoszenia, informacje płynące z mapy wykorzystywać do skuteczniejszych działań prewencyjnych i w procedurze udoskonalania mapy cały czas być otwartym na oczekiwania obywateli – jej użytkowników.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk zabierając głos podkreślił, że od początku był entuzjastą tego przedsięwzięcia, ale też zdawał sobie sprawę jak wiele będzie zależało od Policji by to narzędzie odniosło sukces. Podkreślił też, że powstało ono własnymi siłami Biura Prewencji KGP, Łączności i Informatyki KGP. - Policja nie ustaje w wysiłkach, aby docierać do obywateli przekonując ich, że to narzędzie jest dla nich. Nawet gdybyśmy stworzyli najlepsze narzędzie, ale nie przekonali ludzi do korzystania z mapy, to pozostałoby ono bezużyteczne – powiedział szef Policji. Podkreślił też, że ciągle są miejsca, gdzie trzeba pracować nad popularyzacją mapy. - Dzięki mapie potrafimy zdiagnozować najważniejsze problemy obywateli w skali kraju. Są nimi głównie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, eliminowanie przypadków spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych - powiedział.

Na zakończenie swojego wystąpienia Komendant Główny podziękował Panu Ministrowi Zielińskiemu, zespołowi w Komendzie Głównej Policji nadzorowanemu przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha, Biurze Prewencji KGP, Koordynatorowi Krajowemu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i komendantom wojewódzkim za to, że po roku funkcjonowania mapy możemy powiedzieć, że odniosła sukces.

Głos zabrali następnie komendanci wojewódzcy Policji z Białegostoku, Gdańska i Komendy Stołecznej Policji, gdzie pilotażowo wprowadzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, mówiąc o praktycznym wykorzystaniu informacji od społeczeństwa.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz podkreślił, że po wprowadzeniu mapy najważniejszy był i jest bezpośredni kontakt z obywatelem.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski z kolei mówił, że im dłużej mapa jest użytkowana, tym bardziej rośnie odsetek zgłoszeń potwierdzonych.

Komendant Stołeczny Policji insp. Rafał Kubicki zwrócił uwagę na to, że to co kiedyś trwało wiele czasu, dzisiaj zajmuje zaledwie kilka minut – obywatel natychmiast może zwrócić uwagę na to co go niepokoi, nie wychodząc z domu.

Wspólnie komendanci podkreślili, że dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa można znacznie lepiej dyslokować siły, lepiej zadaniować policjantów, także dzielnicowych, oraz skuteczniej współpracować z innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów ważnych dla obywateli.

II panel konferencji dotyczył „Wizerunku służby – tradycji, współczesności i przyszłości”. Otworzył go Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. - Wizerunek formacji i etos służby to wartości, które musimy pielęgnować i traktować jako priorytet. Etos musimy budować w szkołach już od chwili, gdy młodzi ludzie zakładają policyjny mundur. Bez etosu, bez właściwego wizerunku nie zbudujemy tego, na czym najbardziej nam zależy, zaufania społecznego, a bez zaufania nie da się skutecznie i profesjonalnie służyć ludziom – powiedział.

Zwracając się Komendanta-Rektora insp. dr Marka Fałdowskiego i kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podkreślił, że wysoki poziom uczelni daje gwarancję, że zarówno kultywowanie etosu i budowanie wizerunku przebiega prawidłowo. Komendant przywołał także zasady etyki Policji Państwowej, które tak jak słowa współczesnego ślubowania choć proste, są niezwykle trudne do codziennego stosowania. - Ale musimy ich przestrzegać bo tylko tak zbudujemy właściwy wizerunek służby – podkreślił komendant.

O tym, czym jest etyczne przywództwo, jakie cechy powinny charakteryzować etycznego przywódcę, a także o roli przełożonego w kształtowaniu etosu służby mówiła prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na podstawie badań jakie przeprowadziła w garnizonie śląskim.

Dr hab. Bolesław Sprengel, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przybliżył uczestnikom konferencji uniwersalne wartości etosu zawodowego w Policji Państwowej II Rzeczypospolitej. Zdaniem prof. Sprengela wypracowanie tych wartości było w tamtych czasach niezwykle trudne, bo każda wojna niszczyła je w sposób radykalny, ale było to też bardzo ważne, bo w odradzającej się polskiej państwowości etos wszystkich służb państwowych, a szczególnie służb policyjnych był warunkiem zbudowania właściwie działającego państwa. Ten proces, jego zdaniem, ciągle trwa, a ważnym, przełomowym momentem było uchwalenie w 1990 r. ustawy o Policji, w której po raz pierwszy, wśród zadań Policji, na pierwszym miejscu nie postawiono bezpieczeństwa państwa, a bezpieczeństwo obywateli. Służenie obywatelom, działanie na rzecz ich bezpieczeństwa, nawet z poświęceniem życia, pozostaje najważniejszą wartością, tak w II Rzeczypospolitej, jak i dziś.

Kpt. dr Monika Wojakowska ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej poruszyła problemy związane z formami kształtowania przywództwa w formacjach mundurowych, a prof. dr hab. Anna Zellma z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opowiedziała o kreowaniu wizerunku Policji podczas spotkań edukacyjno-profilaktycznych.

(kk, mw)

Powrót na górę strony