Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Statystyczny "portret" dłużnika alimentacyjnego

Data publikacji 29.03.2006

W 2005 r. Policja stwierdziła 10.994 przestępstwa z art. 209 k.k. – uchylanie się od płacenia alimentów czyli o 34,3 proc. przestępstw mniej niż rok wcześniej (w 2004 r. stwierdzono ich 16.728). Na ogólną liczbę 10.404 podejrzanych 350 to kobiety. Przestępstwo to najczęściej popełniają mężczyźni w wieku 30-49 lat. Prezentujemy kolejny "portret" statystyczny.

Jest to przestępstwo popełniane praktycznie zawsze w formie dokonania, zaledwie 1 było w formie podżegania.

Popełniali je najczęściej Polacy – 10.941 przestępstw, cudzoziemcy – 20 p-tw ( 1 p-two – wspólnie Polacy i cudzoziemcy, 32 – bd)

Na ogólną liczbę 10.404 podejrzanych było 350 kobiet.

Podział podejrzanych wg ich wieku przedstawia się następująco:

 • 28 podejrzanych w wieku 17-20 lat ( w tym 3 kobiety)
 • 334 podejrzanych w wieku 21-24 lat ( w tym 11 kobiet)
 • 1.206 podejrzanych w wieku 25-29 lat ( w tym 46 kobiet)
 • 7.683 podejrzanych w wieku 30-49 lat (w tym 268 kobiet)
 • 1.153 podejrzanych w wieku ponad 50 lat ( w tym 22 kobiety)

13 podejrzanych to osoby niepoczytalne

Połowa podejrzanych – 5.167 nie było uprzednio karanych sądownie ( 2.087 było już karanych za podobne p-twa, 2.260 – za inne przestępstwa 890– b.d.)

Wobec podejrzanych zastosowane zostały następujące środki zapobiegawcze:

 • Dozór Policji –298
 • Zakaz opuszczania kraju – 20
 • Poręczenie majątkowe – 54, społeczne – 2
 • Zawieszenie w czynnościach służbowych - 2
 • Areszt –613 ( z tego trwały – 222, uchylony – 391)

14 podejrzanych popełniło przestępstwo podczas przerwy w wykonywaniu kary, 9 podczas okresowego zwolnienia z Zakładu Karnego, 12 po uchyleniu aresztu tymczasowego, 4 podczas ucieczki z miejsca izolacji, 22 w czasie oczekiwania na rozpoczęcie wykonywania kary .

Miejsce popełnienia przestępstwa ( klasa miejscowości):

 • Wieś – 2.513 przestępstw
 • Miasto do 5 tys. mieszkańców – 220 przestępstw
 • Miasto 5 – 10 tys. mieszkańców –347 przestępstw
 • Miasto 10 -20 tys. mieszkańców – 821 przestępstw
 • Miasto 20 – 50 tys. mieszkańców – 1.505 przestępstw
 • Miasto 50 -100 tys. mieszkańców – 1.414 przestępstw
 • Miasto 100 -200 tys. mieszkańców –1.061 przestępstw
 • Miasto 200 – 500 tys. mieszkańców – 1.498 przestępstw
 • Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców – 1.615 przestępstw

 

Statystyczny "portret" sprawcy rozboju
Statystyczny "portret" gwałciciela
Statystyczny "portret" złodzieja samochodowego
Statystyczny "portret" pedofila
Statystyczny "portret" zabójcy
Statystyczny "portret" podejrzanego o przestępstwa korupcyjne

Powrót na górę strony