Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie pełnomocników ds. ochrony praw człowieka

Data publikacji 06.10.2017

W dniach 3-5 października 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie międzyszkolnej grupy roboczej powołanej w ramach rekomendacji zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Policji, której celem było opracowanie koncepcji działań zmierzających do wzmocnienia systemu edukacji w szkołach Policji w zakresie ochrony praw człowieka i etyki zawodowej.

W spotkaniu wzięli udział  nieetatowi pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka z jednostek szkoleniowych Policji oraz policjanci komórek metodycznych z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Policji  w Katowicach.

W ramach prac zespołu opracowano koncepcję oraz propozycję działań zmierzających do:

  • wypracowania najlepszych rozwiązań dotyczących zagadnień przekazywanych w szkołach Policji  z obszaru szeroko rozumianych praw i wolności człowieka, etyki zawodowej oraz równego traktowania,
  • ujednolicenia i  jednakowego umiejscowienia w strukturach organizacyjnych szkół Policji nieetatowego pełnomocnika ds. ochrony praw człowieka oraz określenia wystandaryzowanego modelu zadań, które będą mu przypisane do realizacji.

Koordynację oraz wsparcie merytoryczne podczas pracy zespołu zapewnił Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka – mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz.

(SP w Katowicach / ig)

  • Spotkanie pełnomocników ds. ochrony praw człowieka
  • Spotkanie pełnomocników ds. ochrony praw człowieka
  • Spotkanie pełnomocników ds. ochrony praw człowieka
Powrót na górę strony