Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z funkcjonariuszami z Litwy i Łotwy w ramach realizacji projektu dotyczącego zapobiegania wtórnej wiktymizacji

Data publikacji 09.10.2017

6 października br., w Willi Zawrat w Warszawie odbyło się spotkanie partnerów z polskiej, łotewskiej i litewskiej Policji związane z projektem realizowanym w ramach programu UE JUSTICE zorganizowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

Opisywane przedsięwzięcie stanowiło kolejną, po spotkaniu w Rydze i w Wilnie, możliwość wymiany doświadczeń w ramach realizacji projektu zatytułowanego „Zapobieganie wtórnej wiktymizacji poprzez opracowanie narzędzi szacowania ryzyka i wzmacnianie możliwości właściwych profesjonalistów” koordynowanego przez Komedę Główną Policji z Łotwy.

Spotkanie poświęcone zostało zaprezentowaniu rozwiązań wdrażanych przez polską Policję, które mogą przyczyniać się do ograniczania ryzyka ponownego stawania się ofiarą wykroczeń i przestępstw najbardziej uciążliwych dla obywateli. Reprezentanci Biura Prewencji KGP, które jest partnerem projektu, przedstawili pozostałym jego uczestnikom założenia i zasady funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, Policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym, a także procedury „Niebieskie Karty” oraz narzędzi szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Ponadto, dzięki uprzejmości Komendy Stołecznej Policji, możliwe było zaprezentowanie praktycznego funkcjonowania Stołecznego Stanowiska Kierowania. Systemy i narzędzia stosowane przez polską Policję spotkały się z ogromnym zainteresowaniem wizytujących gości.  Niniejsze działania stanowią kontynuację koordynowanego przez Biuro Prewencji KGP projektu z Programu UE Leonardo Da Vinci "Zestandaryzowane narzędzia oceny ryzyka przemocy domowej - wzmocnienie potencjału zawodowego europejskich funkcjonariuszy policji" realizowanego w latach 2012 –  2014. Opracowane w ramach tych działań na rzecz Polskiej Policji, wyżej wymienione narzędzie szacowania ryzyka stanowi jedną z podstaw do opracowania nowych rozwiązań tego typu w ramach obecnego projektu.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

  • Spotkanie z funkcjonariuszami z Litwy i Łotwy
  • Spotkanie z funkcjonariuszami z Litwy i Łotwy
  • Spotkanie z funkcjonariuszami z Litwy i Łotwy
  • Spotkanie z funkcjonariuszami z Litwy i Łotwy
Powrót na górę strony