Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie

Data publikacji 10.10.2017

W Ambasadzie RP w Berlinie odbyły się coroczne uroczystości związane z obchodami święta polskiej Policji. Gospodarzem uroczystości był Oficer Łącznikowy Polskiej Policji w Niemczech – mł. insp. Wiesław Gom.

Organizacja święta polskiej Policji w krajach akredytacji polskich Oficerów Łącznikowych stanowi doskonałą okazję do promowania wizerunku polskiej Policji poza granicami kraju oraz zacieśniania i nawiązywania współpracy policyjnej. To również sprzyjająca okoliczność do wyrażenia uznania za aktywność, zaangażowanie i profesjonalizm w działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju i za jego granicami.

Na uroczystości w Ambasadzie RP w Berlinie Komendę Główną Policji reprezentował:      mł. insp. Łukasz Wiliński – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, któremu towarzyszył podinsp. Rafał Zamrzycki – radca BMWP. Przygraniczne Komendy Wojewódzkie Policji  reprezentowali: nadinsp. Tomasz Trawiński – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, insp. Jarosław Janiak – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. oraz  mł. insp. Jarosław Pasterski – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. W uroczystości uczestniczył również Pan mł. insp. Tomasz Wieczorek – Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Na zaproszenie Oficera Łącznikowego polskiej Policji w Niemczech do Ambasady RP w Berlinie przybyli liczni przedstawiciele strony niemieckiej: z Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Służby Celnej oraz Policji Federalnej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele najwyższego szczebla kierowniczego Policji Landowej z Brandenburgii, Saksonii, Berlina i Meklemburgii Pomorza Przedniego.

Na uroczystość przybyli również Oficerowie Łącznikowi z Ukrainy, Rumunii, Francji i Kanady oraz  przedstawiciele kierownictwa Ambasady RP w Berlinie, Attachatu  Obrony oraz Oficer Łącznikowy polskiej Straży Granicznej.

Przybyłych gości powitał gospodarz uroczystości Pan Ambasador Andrzej Przyłębski.  Głos w imieniu Komendanta Głównego Policji zabrał Pan mł. insp. Łukasz Wiliński – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, następnie głos zabrał mł. insp. Wiesław Gom – Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Niemczech oraz na zakończenie przedstawiciel strony niemieckiej Pan Hans-Jürgen Mörke – Prezydent Policji Landu Brandenburgia.

W wystąpieniach,  podkreślano bardzo dobry poziom współpracy polskiej i niemieckiej Policji. Pan  Prezydent Mörke chwalił współpracę z Policją polską; wspomniał o znacznym spadku przestępczości w  gminach Brandenburgii graniczących z Polską.

Spotkanie w Ambasadzie RP w Berlinie było także okazją do wymiany poglądów i opinii dotyczących bieżących zagrożeń terroryzmem oraz przestępczością transgraniczną.

(Opracował: mł. insp. Wiesław Gom I Radca Ambasady RP w Berlinie)

  • Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie
  • Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie
  • Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie
  • Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie
  • Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie
Powrót na górę strony