Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poznań - Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Dopiewie

Data publikacji 11.10.2017

Od 11 października br. policjanci jeszcze skutecznej będą troszczyć się o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Dopiewo. Wszystko za sprawą nowo otwartego Komisariatu Policji w Dopiewie, który został dziś uroczyście otwarty w obecności Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego, Wójta Gminy Dopiewo Adriana Napierały oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąki.

11 października br. nastąpiło otwarcie Komisariatu Policji w Dopiewie. Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Maciej Nestoruk powitał na uroczystym apelu przybyłych gości. Wśród zaproszonych znalazł się Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Starosta Poznański Jan Grabkowski, Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, ks. prałat  Stefan Komorowski – kapelan wielkopolskich policjantów, ks. Marek Kina – proboszcz miejscowej parafii oraz przedstawiciele władz samorządowych, a także kadra kierownicza komisariatów Poznania i powiatu poznańskiego.

Podczas uroczystości lektor odczytał adres okolicznościowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, który podkreślał, że nowa siedziba spełnia najnowsze standardy i wymogi przewidziane dla tego typu jednostek Policji. Wyraził również przekonanie, że nowe warunki pełnienia służby pomogą każdego dnia wypełniać treść policyjnego ślubowania, dotyczącego dbania o bezpieczeństwo Polski i Jej obywateli.

Zarówno Komendant Wojewódzki jak i Komendant Miejski w swoich wystąpieniach podkreślali, że powstanie tego komisariatu, to odpowiedź na rosnące potrzeby lokalnej społeczności i dużego wzrostu liczby mieszkańców. Nowoczesny budynek w sercu gminy przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa i będzie dobrze służył mieszkańcom. Policjanci będą mogli szybko reagować na zaistniałe zagrożenia. Komendanci szczególne słowa podziękowania skierowali do Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Gminy w Dopiewie za współpracę i zaangażowanie finansowe przy budowie komisariatu.

Podczas apelu Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka wręczył symboliczny klucz do budynku komendantowi komisariatu asp. szt. Sławomirowi Pawlaczykowi.

Komisariat Policji w Dopiewie jako kolejną jenostkę w garnizonie wielkopolskim podłączono do Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej OST 112. Stanowiska pracy w komisariacie wyposażono w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, oraz zapewniono szybki dotęp do policyjnych aplikacji i baz danych, telefonii IP i Internetu. Jednostka wyposażona została również w nowoczesny system radiokomunikacyjny zapewniający łączność bezprzewodową na podległym terenie. 

Zgodnie z tradycją budynek posterunku został poświęcony przez kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu księdza prałata Stefana Komorowskiego oraz proboszcza miejscowej parafii księdza Marka Kina.

 

 

Maciej Święcichowski

 • 11 #1
 • 11 #2
 • 11 #3
 • 11 #4
 • 11 #5
 • 11 #6
 • 11 #7
 • 11 #8
 • 11 #9
 • 11 #10
 • 11 #11
 • 11 #12
 • 11 #13
 • 11 #14
 • 11 #16
 • 11 #17
 • 11 #18
 • 11 #19
 • 11 #20
 • 11 #21
Powrót na górę strony