Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rocznica odrodzenia Sztabu Generalnego WP

Data publikacji 25.10.2017

Dzisiaj odbyły się uroczystości związane z 99. rocznicą odrodzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Polska Policja na co dzień współpracuje z wojskiem na wielu płaszczyznach, dlatego w tak ważnym dniu, podczas głównych obchodów, nie mogło zabraknąć reprezentującego polską Policję Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka.

25 października 1918 roku w Warszawie Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich, który 28 października objął gen. por. Tadeusz Rozwadowski. Na pamiątkę tego aktu Rady Regencyjnej dzień 25 października obchodzony jest jako święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęło podniesienie na maszt flagi szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz złożenie wieńca przed tablicą pamiątkową śp. Generała Franciszka Gągora. Następnie szef Sztabu Generalnego WP generał broni dr Leszek Surawski wręczył odznaki i wyróżnienia żołnierzom i pracownikom SGWP, a także puchary za zwycięstwa we współzawodnictwie sportowym Sztabu Generalnego WP i wojewódzkich sztabów wojskowych w 2017 roku.

Odznakę pamiątkową Sztabu Generalnego Wojska Polskiego otrzymali: gen. bryg. Piotr Błazeusz, gen. bryg. Wojciech Kucharski, płk Marek Gładysz, płk Rafał Nowak, płk Jacek Perkowski i płk Robert Woźniak.
 
Tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką II stopnia wyróżniony został płk Jarosław Steć.
 
Odznakę Honorową Sił Powietrznych otrzymał płk Mirosław Sachajko.

W ramach współzawodnictwa sportowego w 2017 r. zorganizowano 6 imprez sportowych w 6 konkurencjach, w których uczestniczyło 160 żołnierzy SG WP oraz 290 żołnierzy i pracowników WSzW.  Najlepszym zespołom  szef Sztabu Generalnego wręczył puchary.
 
Za zaangażowanie i ofiarną pracę oraz w uznaniu zasług dla kształtowania pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego szef Sztabu Generalnego WP wyróżnił ryngrafem honorowym p. Andrzeja Michalika, pracownika Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych.

O godzinie 9.00 w Katedrze Polowej WP odprawiona została msza św.  w intencji żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego WP, którą sprawował Biskup Polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek. W homilii ordynariusz wojskowy życzył żołnierzom i pracownikom sztabu, aby rozpoczynający się rok stulecia Sztabu Generalnego był potwierdzeniem, że jest on "mózgiem i sercem polskiej armii”. – Niech styl Waszej służby zapisze się złotymi zgłoskami w historii armii i naszego narodu – powiedział biskup.
 
Po zakończeniu nabożeństwa szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Leszek Surawski złożył kwiaty w Kaplicy Katyńskiej.

Następnie delegacja SG WP udała się na warszawskie Powązki, gdzie złożyła wieniec w Kwaterze Smoleńskiej.

***

Główne uroczystości z udziałem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza odbyły się w południe na dziedzińcu Sztabu Generalnego. Uczestniczyli w nich także parlamentarzyści, przedstawiciele wojskowego korpusu dyplomatycznego, kadra dowódcza Wojska Polskiego, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, duszpasterze, weterani i kombatanci oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Gągora z Koniuszowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Bolimowa, którzy zwiedzili także okolicznościową wystawę poświęconą historii Sztabu Generalnego WP. 

Podczas okolicznościowego wystąpienia szef Sztabu Generalnego WP generał broni Leszek Surawski podkreślił, że w swojej niemal 100-letniej historii - Sztab Generalny Wojska Polskiego zawsze pozostawał podmiotem o znaczeniu państwowym. Znaczenie i waga podejmowanych wyzwań czy rozpatrywanych spraw dotyczyły obronności oraz polskiej racji stanu (…).

- Symbolicznie rozpoczynamy - jako pierwsza instytucja w Rzeczypospolitej - setny rok odrodzonej, polskiej państwowości. Warto przypominać, że od 25 października 1918 roku Sztab Generalny organizował Wojsko Polskie, jeszcze w przededniu proklamowania niepodległości naszej Ojczyzny – podkreślił szef SG WP.

- Otwieramy rok pięknego jubileuszu stulecia. Myślimy o przyszłości rozumiejąc, że pomyślność i rozwój muszą opierać się na pamięci. Warto przypominać dokonania wielkich poprzedników, szefów Sztabu Generalnego: Tadeusza Jordana Rozwadowskiego, Stanisława Szeptyckiego, Władysława Sikorskiego czy Józefa Piłsudskiego – dodał gen. Surawski.

- Nasza pamięć zobowiązuje, kształtuje żołnierską świadomość. Inspiruje i wykuwa tożsamość oraz etos służby wojskowej. Dlatego współczesne pokolenie żołnierzy, po niemal stu latach od pamiętnych wydarzeń ma obowiązek budowania, rozwoju i modernizacji Sił Zbrojnych. Nasza troska o jakość i skuteczność Wojska Polskiego potrzebuje wsparcia w postaci stabilnego systemu kierowania i dowodzenia – podkreślił szef Sztabu Generalnego.

Zwracając się do kadry i pracowników generał Surawski zaznaczył, że po raz pierwszy w roli szefa Sztabu Generalnego WP ma sposobność z okazji jubileuszu podziękować im za trudną, wymagającą, ale ważną służbę i pracę.

Po wystąpieniu szefa SGWP minister Antoni Macierewicz, w asyście generała Leszka Surawskiego, wręczył wyróżnionym żołnierzom i pracownikom medale resortowe.

Szczególne wyróżnienie - medal Pro Patria - za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, z rąk szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana J. Kasprzyka otrzymał szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Leszek Surawski.

- Dobrze, że mamy świadomość, że bez czynu zbrojnego nie byłoby niepodległości Polski – powiedział szef MON Antoni Macierewicz na uroczystości 99. rocznicy powołania Sztabu Generalnego WP.

 – U źródeł niepodległości Polski stał czyn zbrojny, bez czynu zbrojnego może by i powstało państwo buforowe, być może jakiś kształt autonomii czy niezależności naród polski by posiadał, być może byliby nawet jacyś sojusznicy, ale niepodległej Polski by nie było – podkreślił minister.

Szef MON, wspominając wybitnych Polaków, którzy tworzyli Sztab Generalny i polską armię, przypomniał również mroczne dzieje naszej historii, gdy nasz kraj znajdował się pod okupacją sowiecką.

Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach odczytał list marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego skierowany do żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego WP.
 
Uroczystość zakończyło odśpiewanie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” oraz defilada pododdziałów.

Jednym z punktów obchodów było zwiedzanie przez żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego WP Muzeum Katyńskiego.

***

W przededniu święta Sztabu Generalnego WP w zarządach i instytucjach podległych SGWP odbyły się uroczystości jubileuszowe. Zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic wręczył medale i wyróżnienia żołnierzom i pracownikom Zarządu Organizacji i Uzupełnień-P1 SGWP.

(Sztab Generalny Wojska Polskiego)
 

 • Rocznica odrodzenia Sztabu Generalnego WP
 • Rocznica odrodzenia Sztabu Generalnego WP
 • Rocznica odrodzenia Sztabu Generalnego WP
 • Rocznica odrodzenia Sztabu Generalnego WP
 • Rocznica odrodzenia Sztabu Generalnego WP
 • Rocznica odrodzenia Sztabu Generalnego WP
 • Rocznica odrodzenia Sztabu Generalnego WP
 • Rocznica odrodzenia Sztabu Generalnego WP
 • Rocznica odrodzenia Sztabu Generalnego WP
 • Rocznica odrodzenia Sztabu Generalnego WP
 • Rocznica odrodzenia Sztabu Generalnego WP
 • Rocznica odrodzenia Sztabu Generalnego WP
Powrót na górę strony