Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 1500 wykroczeń ujawnionych podczas policyjnych działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na Dolnym Śląsku

Data publikacji 29.10.2017

Dolnośląscy policjanci przeprowadzili w ostatnich dniach na terenie województwa kolejne już działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pod hasłem – „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ta grupa użytkowników dróg, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawiona jest jakiejkolwiek, technicznej ochrony. Niestety, jak pokazują policyjne statystyki, nie wszyscy stosują się do przepisów, chroniących pieszych i rowerzystów. Podczas działań policjanci ujawnili 1502 wykroczenia, popełnione przez kierujących pojazdami, ale też i pieszych oraz rowerzystów.

Przepisy ruchu drogowego szczegółowo regulują kwestię ruchu pieszych i pojazdów. Niestety nie wszyscy się do nich stosują. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z niewłaściwych zachowań na drodze pieszych czy też rowerzystów, ale również niezgodnych z przepisami ruchu drogowego zachowań kierujących pojazdami w stosunku do nich. Dlatego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu kolejny raz przeprowadzili na terenie województwa dolnośląskiego, działania pod kryptonimem „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO", mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa.

Podczas działań funkcjonariusze ujawnili 849 wykroczeń, popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, w tym również zaistniałych w stosunku do „niechronionych uczestników ruchu drogowego”. Były to m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, czy też nie ustąpienie pierwszeństwa rowerzyście na przejeździe rowerowym.

Jeżeli chodzi o pieszych, to w tym przypadku policjanci ujawnili łącznie 554 wykroczenia. Wśród nich największą grupę stanowiły wykroczenia dotyczące przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Odnotowano też przypadki poruszania się pieszych po ścieżkach rowerowych mimo położonego obok chodnika.

Policjanci ujawniali również 99 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów i dotyczyły one m.in. jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych, nieprawidłowego oświetlenia, niestosowania się do sygnalizacji świetlnej czy też korzystania z chodnika tam, gdzie jest obowiązek korzystania z istniejących dróg dla rowerów.

W wyniku przeprowadzonej akcji funkcjonariusze ujawnili łącznie 1502 wykroczenia, popełnione przez kierujących pojazdami, rowerzystów i pieszych.

(KWP we Wrocławiu / mg)

Powrót na górę strony